WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:03:am 28/01/11 Đăng ngày “January 28th, 2011”

Ông Đinh Thế Huynh & Báo Nhân Dân

Ông Đinh Thế Huynh & Báo Nhân Dân

Gửi cái đồ thổ tả, như báo Nhân Dân, ra nước ngoài làm chi – cha nội? Giấy để gói thì ở đâu không có. Còn dùng để chùi thì bố ai mà dám đụng đến cái thứ của nợ, in ấn giấy má bẩn thỉu, như báo Nhân Dân!

07:03:am 28/01/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông Táo về trời, rác ở lại sông

Ông Táo về trời, rác ở lại sông

Nguồn: Dân Trí

05:53:am 28/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Xuân hòa giải dân tộc.

Xuân hòa giải dân tộc.

Những điều kiện Quốc Tế và tình hình trong ngòai đảng Cộng sản cho thấy một vận hội mới cho dân tộc đang diễn ra.

05:19:am 28/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cù Huy Hà Vũ – khúc xương khó nuốt

Cù Huy Hà Vũ – khúc xương khó nuốt

Cù Huy Hà Vũ có một nhân thân đặc biệt, có một gia thế đặc biệt, có một quan hệ xã hội cá nhân đặc biệt, tình hình hiện nay đặc biệt, điều luật truy tố ông rất đặc biệt, tất cả các điều đó khiến cho Đảng đã và sẽ còn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết vụ án, kể cả muốn dùng các biện pháp đặc biệt trấn áp hay mua chuộc bị can cũng không thể làm được, và ngay cả tìm một chánh án để xét xử bị can cũng gặp khó khăn, chẳng ai muốn “bị” cử làm chánh án vụ Cù Huy Hà Vũ.

12:55:am 28/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhà báo Úc nói về vụ quan chức Việt Nam nhận hối lộ

Nhà báo Úc nói về vụ quan chức Việt Nam nhận hối lộ

Nick McKenzie: “Lương Ngọc Anh được trả cực cao, khoảng 15 triệu đô la ÚC tương đương 15 triệu đô la Mỹ…”

12:10:am 28/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nghĩ gì về câu chuyện chủ tịch nước chưa giải được bài toán như thầy mong muốn?

Nghĩ gì về câu chuyện chủ tịch nước chưa giải được bài toán như thầy mong muốn?

“Ngày xưa em học toán giỏi, làm toán rất nhanh. Bây giờ em ra làm Chủ tịch nước thì có một bài toán mà tôi mong em giải thật tốt, đó là bài toán chống tham nhũng”.

12:01:am 28/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một bài chính luận ngụy biện, nói lấy được!

Một bài chính luận ngụy biện, nói lấy được!

Tôi rất mừng khi đọc trên báo Quân đội Nhân dân trong nước số ra ngày chủ nhật 23-1-2011 trong mục “Chính luận” bài của tác giả Xuân Bằng với đầu đề là: “Cái nhìn siêu thực về một hiện tượng sống động”, nhằm tranh luận với bài viết của tôi trên VOA về Đại [...]

12:00:am 28/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »