WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:pm 19/03/11 Đăng ngày “March 19th, 2011”

Chernobyl Nhật Bản: Fukushima đánh dấu kết thúc kỷ nguyên hạt nhân

Chernobyl Nhật Bản: Fukushima đánh dấu kết thúc kỷ nguyên hạt nhân

Tai nạn này đã làm bật lên một cuộc tranh cãi chính trị sôi sục ở Đức, và trông có vẻ như chấm dứt giấc mơ về năng lượng hạt nhân rẻ và an toàn.

03:32:pm 19/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những cây đàn vỡ

Những cây đàn vỡ

Chớ (không lẽ) suốt ngày cứ bâng khuâng “nhớ đôi dép đơn sơ đôi dép bác Hồ,” suốt đêm cứ nằm mơ thấy “râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ,” và suốt đời lúc nào cũng chỉ có mỗi một “nguyện vọng duy nhất” là được dịp “dâng lên cho Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời” sao?

01:25:pm 19/03/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Yêu cầu huỷ bỏ dự án nhà máy nguyên tử năng ở Việt Nam

Yêu cầu huỷ bỏ dự án nhà máy nguyên tử năng ở Việt Nam

Theo kế hoạch, năm 2014 Việt Nam sẽ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và sau năm 2020 tổ máy đầu tiên có thể phát điện.

02:42:am 19/03/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Không thể dùng luật rừng với luật sư Cù Huy Hà Vũ!

Không thể dùng luật rừng với luật sư Cù Huy Hà Vũ!

Tôi biết 14 người trong Bộ Chính trị đang lo nghĩ hơn anh nhiều. Họ rất sợ công luận đang thức tỉnh, sợ dư luận thế giới đối với vụ án này.

02:31:am 19/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhận định về tình hình kinh tế-tài chánh của Việt Nam hiện nay

Nhận định về tình hình kinh tế-tài chánh của Việt Nam hiện nay

Tóm lại sự chuyên chính của đảng CS giúp họ có khả năng thu rất nhiều tiền cho bè phái của họ trong khi để giải quyết tình trạng yếu kém và bế tắc của kinh tế hiện nay thì việc đầu tiên cần làm là tư hữu hóa các công ty quốc doanh để tạo sức sống thực sự cho nền kinh tế thì họ lại không muốn làm, vì làm như thế họ tự đập vỡ “nồi cơm” của họ. Với thực tế chính trị-tài chánh như vậy vấn đề giải quyết bế tắc kinh tế vĩ mô như hiện nay không đơn giản.

12:55:am 19/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dịch thuật là phản bội?

Dịch thuật là phản bội?

Là một dân tộc vốn tự hào đã có trên “4000 năm văn hiến”, mà lại để cho xảy ra cái tệ nạn bừa bãi, đến độ trâng tráo, vô liêm sỉ trong lãnh vực văn hóa như thế này, thì thật là không thể nào mà bày tỏ hết được nỗi xót xa tủi hổ của tầng lớp sĩ phu trí thức Việt nam được nữa vậy.

12:21:am 19/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [11]

Con đường phía trước [11]

Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tuyệt vời để được sống. Trước đây, đã từng có không biết bao nhiêu cơ hội để làm được điều gì đó nhưng đều không thực hiện được. Và đây cũng là thời điểm tốt nhất chưa bao giờ có để cho ra đời các công ty mới, các nền khoa học tiến bộ như dược phẩm đã cải thiện chất lượng đời sống của con người, và để tiếp xúc với bạn bè và người thân.

12:01:am 19/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »