WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:54:pm 05/05/11 Đăng ngày “May 5th, 2011”

Những câu chuyện bên bàn nhậu 8: Tứ khoái “chơi”

Những câu chuyện bên bàn nhậu 8: Tứ khoái “chơi”

Đây là nhu cầu rất chính đáng của con người nếu nó diễn ra trong khuôn khổ, nơi chốn, mức độ, quy củ… Ngược lại – ‘’Chơi bừa’’ sẽ có hại, thậm chí mang hoạ , mất mạng, tiêu hủy sự nghiệp…

02:54:pm 05/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quân đội dùng vũ lực giải tán người Hmong biểu tình tại Điện Biên

Quân đội dùng vũ lực giải tán người Hmong biểu tình tại Điện Biên

Chính quyền Việt Nam chưa thấy xác nhận nguồn tin nói trên, trong lúc báo chí trong nước hoàn toàn im tiếng.

11:00:am 05/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

WikiLeaks tiết lộ về con lai ở Việt Nam

WikiLeaks tiết lộ về con lai ở Việt Nam

15 năm sau khi chiến tranh kết thúc, những người có bố Mỹ mẹ Việt đã có thể tìm được điều kiện sống không có gì khác mọi người dân ở Việt Nam.

08:17:am 05/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tội ác được bao che có hệ thống?

Tội ác được bao che có hệ thống?

Chỉ có ở xã hội XHCN Việt Nam mới có kiểu “mời” bằng quyền lực (hoặc bạo lực), người bị (không phải được) mời không đi theo lời “mời” lập tức bị lôi cổ đi ngay.

04:23:am 05/05/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

36 Năm lưu vong. 36 Bài thơ lưu niệm

36 Năm lưu vong. 36 Bài thơ lưu niệm

36 Năm lưu vong. 36 Bài thơ lưu niệm   Lịch sử cận kim: chín Quái Thai Việt Minh, Chủ Nghĩa, Chệt thừa sai (1,2) Hai lần Quốc Hận, dân ta thán  (3,4) Nhị Ước Hải Liền, máu rỉ  dai  (5,6) Thỏa Hiệp Tái Bang, Ngư Phủ ký  (7,8) Hợp Đồng Thuê Đất, quặng than [...]

02:21:am 05/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Gạch bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu để đổi đời

Gạch bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu để đổi đời

Thiên Ðức xin được gọi những người bị oan ức dưới chế độ cộng sản Việt Nam bằng tên chung là “Bạn dân oan”. Ðây là tên gọi thân thương, không hàm ý bất kính bởi sự chênh lệch tuổi tác, uy tín hay địa vị xã hội, cho dù : 1)- Bạn là những [...]

02:00:am 05/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cái chung và cái riêng

Cái chung và cái riêng

Lợi ích cá nhân phải được lồng vào lợi ích chung của đất nước, đấu tranh vì quyền lợi cá nhân phải đồng hành cùng công cuộc đấu tranh chung của toàn dân tộc.

12:54:am 05/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dấn thân độc đáo của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Dấn thân độc đáo của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Giữa lúc lãnh đạo đảng và nhà nước chỉ mong muốn thanh niên lao vào ăn chơi, nhảy múa, hội hè, thi hoa hậu, đua nhau mua sắm, tiêu xài, ăn diện, lo kiếm tiền bằng mọi cách, thì vẫn còn không ít thanh niên, học sinh, sinh viên, bạn trẻ quan tâm đến đất nước và nhân dân, tìm cách dân thân cho tương lai dân tộc.

12:00:am 05/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Văn Đồng và Hoàng Tùng

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Văn Đồng và Hoàng Tùng

báo chí Việt Nam thời gian gần đây đã đưa một số tài liệu về các cuộc xâm lược của các triều đại phong kiến ​​Trung Quốc chống lại Việt Nam thì sao?

12:00:am 05/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »