WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:12:pm 07/07/11 Đăng ngày “July 7th, 2011”

Nhân cách Nguyễn Đức Quang

Nhân cách Nguyễn Đức Quang

(Bài viết nhân kỷ niệm 100 ngày mất của Nguyễn Đức Quang) Nguyễn Đức Quang, con chim đầu đàn của Phong trào Du ca Việt nam đã vĩnh viễn ra đi, để lại bao nhiêu thương tiếc cho gia đình cũng như cho rất nhiều bạn hữu ở khắp nơi. Trong dịp tiễn đưa Quang [...]

05:12:pm 07/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nhà báo Úc: Việt Nam không hợp tác trong vụ Securency

Nhà báo Úc: Việt Nam không hợp tác trong vụ Securency

Chúng tôi ước tính là 20 triệu đô la nhưng rõ ràng là 15 triệu đô la đã vào tay của Lương Ngọc Anh và công ty của ông ta là CFTD

05:04:pm 07/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thái độ & chế độ

Thái độ & chế độ

…ở tất cả các phi truờng tại Việt Nam, từ quốc tế đến quốc nội: đó là gương mặt lạnh lùng, vô cảm của các nhân viên hải quan.

11:05:am 07/07/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Anh Phải Sống”- Cuốn phim ý nghĩa nhất của Trương Nghệ Mưu

“Anh Phải Sống”- Cuốn phim ý nghĩa nhất của Trương Nghệ Mưu

Anh nghe năm phát súng sợ quá chạy về nhà ngay! May quá nếu mình không mất nhà thì bây giờ cũng bị đấu tố chắc tiêu mạng rồi em ạ!

04:18:am 07/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Báo Đức giới thiệu cuốn “Giấc Mộng Orly”

Báo Đức giới thiệu cuốn “Giấc Mộng Orly”

Mục tiêu công việc là dịch và xuất bản những cuốn sách quan trọng của các tác giả Đức sang tiếng Việt.

03:58:am 07/07/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bản chất chính quyền Đại Hán

Bản chất chính quyền Đại Hán

Mong rằng 14 vị trên đỉnh cao lắng nghe thật rõ, thật thấu đáo những tiếng nói của thường dân, giữa những mưu đồ cực kỳ hung hãn bất nhân của thế lực xâm lược Đại Hán

03:07:am 07/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tấm gương hy sinh của người Nhật

Tấm gương hy sinh của người Nhật

Do đó hai ông đưa ra kế hoạch lập một hội chuyên viên tự nguyện gọi là “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” (Skilled Veterans Corp) vào làm việc trong khu phóng xạ thay cho các chuyên viên trẻ tuổi.

03:01:am 07/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thư ngỏ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Điều 35 Hiến pháp Trung Quốc, thông qua vào năm 1982, nói rõ: “Công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do diễu hành và biểu tình”. Đã 28 năm nay điều khoản này vẫn chưa được thực thi vì bị những qui định và luật lệ cụ thể “bổ sung” khác phủ nhận. Nền dân chủ giả hiệu, về hình thức thì thừa nhận nhưng trong những sự việc cụ thể lại chối bỏ dân chủ, là một biểu hiện đáng hổ thẹn trong lịch sử của nền dân chủ thế giới.

12:01:am 07/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »