WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:55:pm 26/07/11 Đăng ngày “July 26th, 2011”

Trước Hào Khí Thăng Long: Cảm nghĩ về vận nước

Trước Hào Khí Thăng Long: Cảm nghĩ về vận nước

Vận nước bĩ rồi lại thái, đang là cảm nghĩ lạc quan có cơ sở của người Việt ở trong và ngoài nước. Lay chuyển một chế độ đã suy yếu do “hèn với giặc, ác với dân”…

03:55:pm 26/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai kiểm duyệt, đục bỏ thơ Hồ Chí Minh?

Ai kiểm duyệt, đục bỏ thơ Hồ Chí Minh?

Vậy thì ai là người đủ can đảm đục bỏ bài thơ để thay bằng một bài khác kém sức thuyết phục vì chỉ nói tới việc dời đô, trong khi bài thơ của Bác thẳng thừng kêu cả nước Tàu ra mà chỉ trích?

03:42:pm 26/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Từ kiến nghị, tuyên cáo đến biểu tình và vai trò của trí thức Việt Nam.

Từ kiến nghị, tuyên cáo đến biểu tình và vai trò của trí thức Việt Nam.

Một số trí thức, văn nghệ sĩ đã có cách tỏ thái độ khác mạnh mẽ hơn: tham gia biểu tình.

03:09:am 26/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hà Nội: 1948-1954, những năm tháng cũ (3)

Hà Nội: 1948-1954, những năm tháng cũ (3)

Từ 1945 về trước, Hà Nội có 2 trường trung học công lập: trường Bưởi hay trường Bảo Hộ bên bờ hồ Tây cho nam sinh và trường Đồng Khánh trông ra phố Hàng Bài gần hồ Hoàn Kiếm cho nữ sinh.

01:22:am 26/07/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Cải cách dân chủ làm Việt Nam mạnh lên và Trung Quốc yếu đi

Cải cách dân chủ làm Việt Nam mạnh lên và Trung Quốc yếu đi

Cải cách dân chủ không còn là lựa chọn theo hay không theo, mà là nhu cầu của tồn tại hay không tồn tại. Nhu cầu này là nhu cầu của tự nhiên, nó mạnh nhất, nó có sức lôi cuốn đông đảo người dân Việt Nam tham gia.

12:01:am 26/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trả lời bạn

Trả lời bạn

Cơn mê ấy tôi và anh đã đi qua
Nhưng cũng còn khối thằng không chịu tỉnh

12:00:am 26/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hoàng Sa Trường Sa và những người tranh đấu trước 1975

Hoàng Sa Trường Sa và những người tranh đấu trước 1975

Trong khi tại Hà Nội xuất hiện liên tục những cuộc biểu tình tự phát, cất tiếng dõng dạc đấu tranh cho chủ quyền biển đảo khiến chính quyền có vẻ như tạm chùn tay đàn áp thì Sài Gòn và các đô thị khác gần như im ắng.   Tại sao thế? Tôi không [...]

12:00:am 26/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »