WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:38:pm 14/08/11 Đăng ngày “August 14th, 2011”

Biểu tình 14/8 tại Hà Nội và những thông điệp mới

Biểu tình 14/8 tại Hà Nội và những thông điệp mới

Thông điệp mới rất cụ thể như: “Bảo vệ các trang mạng yêu nước!”, “Bảo vệ trí thức yêu nước!”

04:38:pm 14/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sinh viên Cần Thơ dán truyền đơn: Đừng vô cảm!

Sinh viên Cần Thơ dán truyền đơn: Đừng vô cảm!

Nguồn: TTXVA.org

11:11:am 14/08/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nụ cười của… lạm phát

Nụ cười của… lạm phát

Chỉ người đọc, nhất là những cử tri từng bỏ phiếu cho ông thì nhăn mặt, khó mà cười nổi.

06:55:am 14/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Brahma Chellaney – Bạo loạn sắc tộc ở Trung Quốc

Brahma Chellaney – Bạo loạn sắc tộc ở Trung Quốc

Trong khi Ấn Độ vui mừng trước sự đa dạng thì Trung Quốc tìm cách áp đặt sự đồng nhất về văn hóa và ngôn ngữ, mặc dù nước này vẫn nói rằng có tới 56 dân tộc.

04:06:am 14/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khi nào mới có dân chủ?

Khi nào mới có dân chủ?

Giới cầm quyền lúc nào cũng rêu rao: nếu dân chủ tức khắc, Việt Nam sẽ hỗn loạn ngay. Kết luận: để tránh hỗn loạn, Việt Nam cần độc đảng và độc tài.

03:57:am 14/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Anh hãy ngồi xuống đây!”

“Anh hãy ngồi xuống đây!”

Phải nhận chân được KẺ THÙ MỚI CỦA THỜI ĐẠI, chúng đang xâm thực đất liền và quậy đục biển Đông, chúng “dã thú” biết chừng nào với đồng bào của chúng, nói chi đến CHƯ QUỐC LÂN BANG THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG! Tuổi trẻ Việt Nam phải dứt khoát cài đặt lại phần mềm mới cho mình để phù hợp với trình độ của thời đại, đáp ứng yêu cầu cấp bách của dân tộc.

12:01:am 14/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Mối nguy cho nền kinh tế Trung Quốc

Mối nguy cho nền kinh tế Trung Quốc

Nếu không có một cuộc cách mạng thật sự của tầng lớp trung lưu, thì các nền tảng kinh tế Trung Quốc sẽ ngày càng dễ đổ vỡ. Những thành phố vắng người sẽ tiếp tục vắng vẻ, các nhà đầu tư bất động sản sẽ phải chứng kiến lợi nhuận của họ bị thu hẹp dần, và ngân hàng thì vật lộn với những món nợ tăng cao dần. Trung Quốc có thể trở thành nạn nhân của chính sự thành công của họ: Đi đến ngã ba kinh tế sớm hơn dự kiến, nơi một con đường dẫn tới sự thịnh vượng của người dân, đường kia trở lại với lối kinh doanh như cũ.

12:01:am 14/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »