WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:35:pm 12/10/11 Đăng ngày “October 12th, 2011”

Nga và Trung Quốc: Công việc bây giờ là của các vị

Nga và Trung Quốc: Công việc bây giờ là của các vị

Xin hãy tin rằng khát vọng tự do và dân chủ là khát vọng mang tính phổ quát. Ở Tunisia, khởi đầu là vụ phản đối của một người duy nhất – một người đã tuyệt vọng đến nỗi phải tự thiêu – đã trở thành biểu tượng của khát vọng của dân chủ.

02:35:pm 12/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tam Dân chủ nghĩa: Ai là thừa kế nhân của Tôn Trung Sơn?

Tam Dân chủ nghĩa: Ai là thừa kế nhân của Tôn Trung Sơn?

Hiện nay, ta có thể cho rằng Nguyễn Tấn Dũng có thể là người kế thừa của Tôn Văn, ít ra về chủ trương kinh tế: xã hội chủ nghĩa.

06:41:am 12/10/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tầm cao chiến lược là cái chi chi?

Tầm cao chiến lược là cái chi chi?

Tôi run bắn người khi nghe những dòng sau đây trong hội đàm mở đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc vào ngày 11 tháng 10 năm 2011 giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Trung Quốc: “Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng, trong quan hệ giữa hai nước còn [...]

05:44:am 12/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nền độc lập cho Palestine

Nền độc lập cho Palestine

“Giờ đây nhìn lại, chúng tôi thấy những lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị hơn bao giờ hết: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Người Palestine chúng tôi có một giấc mơ, đó là được sống một cuộc đời tự do, độc lập, và bình thường như công [...]

04:17:am 12/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Luật biểu tình nhìn từ… đình công

Luật biểu tình nhìn từ… đình công

Nếu chỉ quan tâm đến nhu cầu quản lý xã hội của chính quyền, không xuất phát từ nhu cầu đảm bảo quyền công dân để nghiên cứu, xây dựng và áp dụng, thực thi, thì luật biểu tình vẫn có nguy cơ trở thành luật… cấm biểu tình!

12:47:am 12/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lời tượng mẹ

Lời tượng mẹ

Số phận mẹ cũng không hơn các con là bao. Ngày xưa mẹ đã đào hầm từ những ngày tóc mẹ còn xanh. Mẹ đã dùng nhà mẹ, đất mẹ, hầm của mẹ để chở che những đoàn quân cách mạng.

12:00:am 12/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »