WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:39:pm 28/10/11 Đăng ngày “October 28th, 2011”

“Chứng minh Nhân Dân“ là cái của nợ

“Chứng minh Nhân Dân“ là cái của nợ

Theo ý bài viết này -dù câu nọ chửi câu kia, dù múa bút tung hoả mù ở một số đoạn…

09:39:pm 28/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc trợ giúp châu Âu, một dự án gây nhiều lo ngại

Trung Quốc trợ giúp châu Âu, một dự án gây nhiều lo ngại

Trung Quốc có thể đầu tư từ 50 đến 100 tỷ đôla vào Quỹ bình ổn tài chính châu Âu ( FESF ) hoặc vào quỹ đặc biệt…

03:37:pm 28/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Huỳnh Việt Lang trả lời phỏng vấn Đàn Chim Việt

Huỳnh Việt Lang trả lời phỏng vấn Đàn Chim Việt

Tôi không thể xin được việc làm ở đâu – kể cả những chỗ quen biết – vì ai cũng ngại về bản án của tôi…

12:26:pm 28/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mô hình chính trị CS không thể tự đổi mới

Mô hình chính trị CS không thể tự đổi mới

Có áp bức có đấu tranh. Phương cách đấu tranh chống áp bức tùy thuộc vào mô hình chính trị. Tại các quốc gia dân chủ người dân sử dụng lá phiếu chọn ra cá nhân hay tổ chức có khả năng thu hẹp bất công xã hội. Nhờ thế xã hội được ổn định [...]

10:55:am 28/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một chuyến viếng thăm và đối thoại cần thiết giữa trong và ngoài nước

Một chuyến viếng thăm và đối thoại cần thiết giữa trong và ngoài nước

Luật sư Nguyễn Hữu Liêm mời đến nhà dùng buổi cơm tối thân mật, chào đón ông Nguyễn Bá Hùng vừa đến San Francisco nhậm chức Tổng Lãnh Sự.

08:20:am 28/10/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Phục tài bác Mạnh

Phục tài bác Mạnh

Thôi thì không yêu dân thì yêu gái vậy, không làm cho dân hạnh phúc thì làm cho gái sung sướng, cũng gọi là tài.

07:41:am 28/10/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thời nào dân Việt sướng nhất [2]?

Thời nào dân Việt sướng nhất [2]?

Đây không phải là tính chất dị biệt của chính quyền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà mà là tính chất của các chính quyền ở các nước được phát triển về mọi mặt.

04:12:am 28/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »