WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:55:pm 07/12/11 Đăng ngày “December 7th, 2011”

Khủng hoảng Euro: Tình tiết như một vở kịch Hy Lạp (Greek drama)

Khủng hoảng Euro: Tình tiết như một vở kịch Hy Lạp (Greek drama)

Làm thế nào một nước nhỏ như Hy Lạp mà nền kinh tế trong Châu Âu chỉ bằng thành phố Miami so với Mỹ, lại có thể đe doạ làm sụp đổ toàn bộ khối Euro? Bài viết này sẽ phát hoạ vài nét đơn giản của một sự kiện vô cùng phức tạp vốn [...]

03:55:pm 07/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Blogger Điếu Cày nhập viện?

Blogger Điếu Cày nhập viện?

Tin tức trong cộng đồng mạng hôm qua cho rằng ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, được đưa vào một bệnh viện tại Tp Hồ Chí Minh. Vào tối ngày 07 tháng 12, Gia Minh đã hỏi chuyện bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải về tin đó cũng [...]

02:49:pm 07/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chị Bùi Thị Minh Hằng vẫn ‘mất tích’

Chị Bùi Thị Minh Hằng vẫn ‘mất tích’

Chị Hằng là một nhân tố tích cực, luôn đi đầu, với tiếng hô vang đanh thép trong các cuộc biểu tình ở Hà Nội.

02:00:pm 07/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sắc tình trong ảnh khoả thân của Ngải Vị Vị

Sắc tình trong ảnh khoả thân của Ngải Vị Vị

Nhà nước Trung Quốc do đảng cộng sản lãnh đạo gần đây đã dùng những biện pháp tinh vi để cô lập uy tín của nghệ sỹ Ngải Vị Vị.  Ở Trung Quốc, người ta cũng gọi thế lực cao nhất của nhà nước này là Đảng Trung Ương (DTU) vì chỉ có họ mới [...]

08:02:am 07/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những cảm hứng từ Miến Điện

Những cảm hứng từ Miến Điện

Tình hình Miến Điện gợi lên nhiều suy nghĩ cho nhân dân ta, tạo ra cảm hứng thú vị cho những chiến sỹ dân chủ và trí thức nước ta đang có chung khát vọng vươn tới tự do, thoát khỏi ách chuyên chế, dù là chuyên chế quân phiệt hay chuyên chế Cộng sản phi nhân tính.

06:05:am 07/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chú đi biểu tình có được tiền không?

Chú đi biểu tình có được tiền không?

Tôi cảm thấy mình và những người bạn biểu tình bị xúc phạm. Tôi tìm cách bảo vệ danh dự cho tôi và những người bạn biểu tình, không thể để ai nghĩ xấu về chúng tôi cũng được.

05:55:am 07/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những ngày tháng không quên

Những ngày tháng không quên

Hơn 3 ngàn thường dân của miền Nam bị chết vì cộng sản pháo kích vào nhà thờ An Lộc được VNCH chôn tập thể tại chỗ vào năm 1972. Ngày nay ngôi mộ được phe chiến thắng xây đài tưởng niệm ghi rằng 3.000 người chết vì bom đạn Mỹ Ngụy. Lịch sử, dù sai lầm vẫn luôn luôn được viết bởi phe chiến thắng.

12:01:am 07/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »