WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:43:pm 14/02/12 Đăng ngày “February 14th, 2012”

Công ty an ninh mạng hàng đầu VN bị tấn công

Công ty an ninh mạng hàng đầu VN bị tấn công

Nhóm hacker này cũng cho biết, đã lấy rất nhiều dữ liệu của Bkav…

04:43:pm 14/02/12 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Đảng, tên đầy tớ phản phúc!

Đảng, tên đầy tớ phản phúc!

Một danh từ khác để đổ tội cho “nhân dân” là danh từ “quần chúng tự phát”.

04:14:pm 14/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc đấu tranh chính trị ở Nga trước ngày bầu cử Tổng thống

Cuộc đấu tranh chính trị ở Nga trước ngày bầu cử Tổng thống

Tóm lại, có thể thấy trước nước Nga trong những ngày tháng sắp tới khó tránh được những chấn động chính trị và xã hội nặng nề…

05:09:am 14/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Con đường Việt Nam: Cách để mỗi người giầu có

Con đường Việt Nam: Cách để mỗi người giầu có

Con đường Việt Nam cũng đưa ra những đề nghị đối với nhà nước về cách thức quản lý đất nước sao cho phù hợp với quy luật khách quan…

02:47:am 14/02/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đừng dễ tin như thế!

Đừng dễ tin như thế!

“kết luận” mới chỉ là lời nói mà tôi thì đã thấy rất rõ khoảng cách ghê gớm giữa lời nói và việc làm của ông Dũng.

02:24:am 14/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc trong nhãn quan Nguyễn Du

Trung Quốc trong nhãn quan Nguyễn Du

Trong đời Nguyễn Du có ba sự việc liên can đến Trung Quốc: Năm 1803, Nguyễn Du được cử lên ải Nam Quan tiếp sứ nhà Thanh sang phong sắc cho vua Gia Long. Năm 1813 ông được thăng Cần chánh điện học sĩ và được cử làm chánh sứ tại nhà Thanh cho đến 1814. Năm 1820 Gia Long qua đời, Minh Mạng nối ngôi. Lúc này Nguyễn Du [...]

02:09:am 14/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Gió Tiên Lãng

Gió Tiên Lãng

Kính tặng anh em người anh hùng khởi nghĩa Đoàn Văn Vươn lần đầu trong thời cộng sản một người nông dân bắn vào chính quyền đã chiến thắng Đoàn Văn Vươn gió Tiên Lãng thổi anh ra khắp nước lấy mạng sống giữ ruộng vườn khi chính quyền thành bọn cướp từ thân phận [...]

02:00:am 14/02/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chân dung Người trí thức

Chân dung Người trí thức

Hơn lúc nào hết, trí thức dấn thân cần phát huy dũng khí, bất khuất trước bạo quyền.

01:43:am 14/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi các quan huyện

Thư gửi các quan huyện

Win-win chính là cách giúp nông dân lương thiện như cha tôi hay anh Vươn có một giấc mơ ấm no hạnh phúc và giúp cho cái ghế của các vị vững như bàn thạch.

12:01:am 14/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khủng hoảng đồng Euro đang chạy nhanh tới TQ?

Khủng hoảng đồng Euro đang chạy nhanh tới TQ?

Cách đây không lâu, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã cảnh báo, rằng khủng khoảng kinh tế thế giới có thể đang đến gần Trung Quốc.

12:00:am 14/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »