WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:35:pm 03/03/12 Đăng ngày “March 3rd, 2012”

Tiếng nổ sau chiến tranh

Tiếng nổ sau chiến tranh

Tôi yêu Hồng lúc nào chẳng biết, không tỏ tình, không tặng hoa …

06:35:pm 03/03/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Việt Nam tôi đâu?

Việt Nam tôi đâu?

04:15:pm 03/03/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Chạy nước rút

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Chạy nước rút

Hiện nay một nhóm thiện nguyện trẻ Việt và Mỹ đang ráo riết liên lạc với các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để sắp xếp các buổi hẹn ở Quốc Hội. Họ chỉ còn ngày Thứ Sáu và Thứ Hai để hoàn tất công tác này. Rất mong quý đồng hương giúp cho những bạn trẻ này hoàn thành công tác.

11:12:am 03/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư đạt mục tiêu

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư đạt mục tiêu

Ngày 5 tháng 3 tới đây, rất đông người trẻ sẽ tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc.

05:14:am 03/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Mấy ngày ở Đà Lạt

Mấy ngày ở Đà Lạt

Đà Lạt bây giờ mới thực sự đã rớt lại sau lưng. Chỉ có Đà Lạt ngày xưa, Đà Lạt còn trong ký ức.

05:04:am 03/03/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Chỉnh Đảng: Âm mưu gì của Nguyễn Phú Trọng- Trung Quốc?

Chỉnh Đảng: Âm mưu gì của Nguyễn Phú Trọng- Trung Quốc?

Chỉnh Đảng là mưu kế mà Mao Trạch Đông đã sử dụng rất công hiệu.

04:43:am 03/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Huy Cận: Đốt Lửa Thiêng – đánh thức Các Vị La Hán Chùa Tây Phương (*)

Huy Cận: Đốt Lửa Thiêng – đánh thức Các Vị La Hán Chùa Tây Phương (*)

(Kỉ niệm 7 năm ngày mất (19.2.2005 – 19.2.2012) của Thi sĩ Huy Cận, 93 năm ngày sinh (31.5.1919 – 31.5.2012)   Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, Huy Cận , nhà thơ lớn – cây đại thụ của nền thi ca Việt Nam thế kỉ 20 đã trở thành cát bụi, về với [...]

03:51:am 03/03/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhà thương hay nhà tù

Nhà thương hay nhà tù

Theo tin từ Bộ Y tế, Việt Nam nằm trong danh sách 33 quốc gia có tỷ lệ giường bệnh thấp nhất trên thế giới.

03:30:am 03/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chỉnh đốn đảng ngay từ Hải Phòng

Chỉnh đốn đảng ngay từ Hải Phòng

Nhờ tiếng bom của Đoàn Văn Vươn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng mà ngày nay người ta được biết thêm “Nhiều chủ đầm ở Tiên Lãng từng bị cưỡng chế”.

12:01:am 03/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »