WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:35:pm 10/04/12 Đăng ngày “April 10th, 2012”

Vợ Bạc Hy Lai bị nghi “tham gia giết người”

Vợ Bạc Hy Lai bị nghi “tham gia giết người”

Vợ Bạc Hy Lai đang bị điều tra vì nghi ngờ dính líu tới cái chết của một công dân Anh. Xì- căng- đan này xảy ra ngay sau khi chồng bà là Bạc Hy Lai bị loại khỏi trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồi tháng trước ông Bạc Hy Lai đã mất [...]

04:35:pm 10/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ảnh hưởng của các bà tới cuộc bầu cử T.T Pháp 4/2012

Ảnh hưởng của các bà tới cuộc bầu cử T.T Pháp 4/2012

Phụ nữ ở các xứ dân chủ tự do khi quyền lợi chánh đáng của họ bị đối xử thiệt thòi, họ tự động và tự do kết hợp lại thành những tổ chức lớn công khai tranh đấu.

01:51:pm 10/04/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Liều thuốc tự do

Liều thuốc tự do

Nguyên nhân cốt lõi, nhưng chưa thấy được đề cập, là cái quì gối trong văn hóa Việt Nam.

08:50:am 10/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tổng Bí thư Trọng giảng bài ở Cuba

Tổng Bí thư Trọng giảng bài ở Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 9/4 đã có bài thuyết giảng về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam tại Trường đảng cao cấp Nico Lopez – nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung ương Đảng cộng sản [...]

07:27:am 10/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đại gia: Tích tụ văn hóa chậm

Đại gia: Tích tụ văn hóa chậm

Tại Việt Nam, suốt mấy năm qua, hàng xa xỉ vẫn được nhập về với số lượng rất lớn, trị giá hàng tỉ USD, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế: mỹ phẩm, rượu bia, điện thoại di động, xe hơi… Thú xài sang lan cả sang khu vực dịch vụ với những [...]

01:48:am 10/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ăn năn vì Tổ Quốc

Ăn năn vì Tổ Quốc

Nếu coi cờ vàng là tiêu biểu cho dân chủ thì phải hài lòng với một thứ dân chủ giả dối và bệnh hoạn.

01:41:am 10/04/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Việt Nam: Sử dụng internet phải khai tên thật

Việt Nam: Sử dụng internet phải khai tên thật

Đó là một trong những quy định mới trong dự thảo “Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” đang được Bộ Thông tin – Truyền thông xây dựng, nhằm thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP. Tại dự thảo nghị định (NĐ), các quy định về [...]

01:11:am 10/04/12 | Đăng tại KHOA HỌC, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »