WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:20:pm 10/10/12 Đăng ngày “October 10th, 2012”

Vụ Văn Giang: Ý kiến của LS Trần Vũ Hải

Vụ Văn Giang: Ý kiến của LS Trần Vũ Hải

Chúng tôi – những luật sư đang trợ giúp pháp lý cho những hộ dân tại Văn Giang – Hưng Yên do việc họ bị thu hồi đất, liên quan đến dự án Ecopark – đã nhận được…

04:20:pm 10/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoàng Cát: Vết chân tròn vẫn cắm sâu vào lòng cát

Hoàng Cát: Vết chân tròn vẫn cắm sâu vào lòng cát

Cuộc đời bi đát của Hoàng cát là hình ảnh thu nhỏ của xã hội đương thời. Mỗi lần nghĩ và đọc thơ ông, bao nhiêu những kỷ niệm vui buồn…

03:51:pm 10/10/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chí Thiện đối mặt với Cực Ác

Chí Thiện đối mặt với Cực Ác

Chúng tôi gặp nhau ở Paris năm 2000 khi anh là khách mời của một tổ chức văn hóa Pháp.

03:40:pm 10/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt kiều gửi 20 tỷ đôla về nước mỗi năm

Việt kiều gửi 20 tỷ đôla về nước mỗi năm

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, 6 tháng đầu năm kiều hối chuyển về Việt Nam đã đạt hơn 6,3 tỷ USD, bằng 70% so với cả năm 2011. Báo chí trong nước trích lời các chuyên gia dự báo rằng dự báo, kiều hối năm nay có [...]

03:25:pm 10/10/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

“Tính đảng” trong nhân dân

“Tính đảng” trong nhân dân

Như chúng ta đều biết, Đảng CSVN vẫn tự vỗ ngực là đại diện cho cả giai cấp công nhân lẫn dân tộc Việt Nam, đồng thời quả quyết là nó vừa mang tính giai cấp lại vừa mang tính nhân dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả không dám bàn đến “tính [...]

09:21:am 10/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về với người hâm mộ, tại sao không?

Về với người hâm mộ, tại sao không?

Người mong đợi nhiều nhất có lẽ khán giả trong nước, họ muốn chị về để tận tai nghe những bản tình ca bất hủ của Trịnh Công Sơn.

09:14:am 10/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chiến sĩ thi đua toàn quốc, họ là ai?

Chiến sĩ thi đua toàn quốc, họ là ai?

rong số 60 anh tài ấy thì có đến 59 vị có chức vụ (quan chức), nhỏ nhất là phó hiệu trưởng trường Mẫu giáo.

12:00:am 10/10/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »