WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:54:pm 13/10/12 Đăng ngày “October 13th, 2012”

Khủng hoảng định chế

Khủng hoảng định chế

“Ông Dũng chỉ là nạn nhân của quyền lực không bị kiểm soát. Khủng hoảng do ông gây ra là khủng hoảng định chế. Cần chuyển hoá định chế chứ không phải chuyển đổi nhân sự. Định chế phải được chuyển hoá theo hướng pháp quyền hoá chứ không phải quay trở lại với đảng quyền hoá đời sống chính trị quốc gia……”

03:54:pm 13/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam cần một cuộc cách mạng

Việt Nam cần một cuộc cách mạng

Việt Nam hiện nay cần một cuộc cách mạng nhân chủ, đạo đức, nói theo nhà tư tưởng chính trị Việt Nam Lý Đông A. Đó là trở về những giá trị tinh thần, nhân bản, dân tộc…

03:50:pm 13/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vỡ đập thủy điện Đakrông 3, thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Vỡ đập thủy điện Đakrông 3, thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Nhà máy vừa đóng điện, hòa vào điện lưới quốc gia từ cuối tháng 9.2012.

03:46:pm 13/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Buổi học cuối cùng

Buổi học cuối cùng

Nhưng hôm nay lớp học im lặng khác thường. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy học trò đã ngay ngắn vào chỗ, thầy Hinh kẹp cái thước dưới nách đi qua đi lại nhìn học trò một cách trìu mến. Cứ nghĩ phải mở cửa bước vào lớp tôi run lên.

10:42:am 13/10/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chẳng phe nào thắng

Chẳng phe nào thắng

Như thông lệ, cuối thu Thuỷ Tinh lại kéo quân vào bờ để đấu với Sơn Tinh. Nhưng đã mấy lần khua chiêng gióng trống mà phía Sơn Tinh vẫn lặng như tờ. Mãi mới thấy Mỵ Nương cầm cờ trắng lấp ló, áo quần rách rưới, thân thể hao gầy. Thuỷ Tinh chưng hửng: [...]

10:31:am 13/10/12 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Mạc Ngôn: Viết cho Đảng tin, dân mến, địch yêu

Mạc Ngôn: Viết cho Đảng tin, dân mến, địch yêu

Cám ơn ông Mạc Ngôn đã trưng ra cho thế giới thấy sự tàn bạo có một không hai đã và đang thống trị nước Trung Hoa, rằng cái ác đang hủy diệt thế giới…

05:25:am 13/10/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhật ký ngục tù[3]

Nhật ký ngục tù[3]

Chờ xem công an cộng sản xoay vần ra sao? Có tạo nổi lý do gì để hóa giải việc làm đồi bại, ti tiện, đê hèn này của chúng nó không?

05:06:am 13/10/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »