WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:26:pm 05/02/13 Đăng ngày “February 5th, 2013”

Một người hiểu chậm

Một người hiểu chậm

“Hệ thống chính trị thế nào thì hệ thống giáo dục tương ứng như vậy.” DSX Chắc rảnh – và rảnh lắm – nên nhà văn Phạm thị Hoài xoay ra kiếm chuyện (cà khịa) với đồng nghiệp chơi, cho nó qua ngày: “… tác giả văn chương, chung quy có ba loại. Loại dành cho [...]

03:26:pm 05/02/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhật ký làm việc với PA61 – an ninh TP Đà Nẵng

Nhật ký làm việc với PA61 – an ninh TP Đà Nẵng

Từ khi đăng ký tham gia phong trào Con đường Việt Nam, tôi biết việc đó sẽ xảy ra.

12:45:pm 05/02/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Nhân sĩ trí thức tới Quốc Hội, đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp

Nhân sĩ trí thức tới Quốc Hội, đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp

Một phái đoàn gồm 16 nhân sĩ trí thức đã đến Quốc Hội CSVN trao bản kiến nghị 7 điểm yêu cầu sửa đổi hiến pháp cũng như trao bản hiến pháp mẫu do họ soạn thảo.

11:32:am 05/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vào Việt Nam, chàng khổng lồ Starbucks bị ném đá phủ đầu

Vào Việt Nam, chàng khổng lồ Starbucks bị ném đá phủ đầu

Mới bước qua ngưỡng cửa, chàng khổng lồ Starbucks đã bị “ném đá”. Từ dư luận và từ báo lề đảng.

01:11:am 05/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gian nan vì quyền tự do tín ngưỡng

Gian nan vì quyền tự do tín ngưỡng

Sáng ngày thứ hai (12/11/2012), chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ bảy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Thành phố Hà nội tổ chức lễ đón bằng của Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận Chùa [...]

12:01:am 05/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »