Home » 01:03:pm 23/02/13 Đăng ngày “February 23rd, 2013”

Tảm sát Mậu Thân 1968

Tảm sát Mậu Thân 1968

01:03:pm 23/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quyết tâm chính trị

Quyết tâm chính trị

01:02:pm 23/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »