WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 03/03/13 Đăng ngày “March 3rd, 2013”

Sức khỏe của nhân dân, môi sinh trong sạch là nguồn tài sản quý giá của đất nước

Sức khỏe của nhân dân, môi sinh trong sạch là nguồn tài sản quý giá của đất nước

Trong khi báo chí châu Âu đang xôn xao về bê bối thịt ngựa giả thịt bò và các công ty của Rumani và nhiều nước từ xưa đến nay làm ăn khá giả đã để mất tiếng tăm tốt của mình giờ đi vào đổ vỡ nguy cơ phá sản đã thấy rõ. Các [...]

04:11:pm 03/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trần Đăng Khoa: Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Trần Đăng Khoa: Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Phần I Cái tên như chân lý, có tính cảnh báo sắc lẹm này, không phải do tôi nghĩ ra đâu. Làm sao một “gã thợ cày không có trâu” lại sâu sắc thâm thúy được đến như thế. Đó là kinh nghiệm đúc kết từ ngàn đời mà ông bà, cụ kỵ truyền lại [...]

03:57:pm 03/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư ngỏ của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên gửi bạn đọc

Thư ngỏ của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên gửi bạn đọc

Thưa các bạn! Tôi viết thư này để trả lời một số câu hỏi các bạn gửi đến tôi mấy ngày qua. Về lo lắng cho sự an nguy của tôi. Tôi hiểu, càng nhiều người quan tâm, ủng hộ tôi, sự an toàn của tôi càng bị đe dọa cao hơn, nhưng cũng có [...]

03:01:pm 03/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Camera Giấu kín – Cò bệnh viện

Camera Giấu kín – Cò bệnh viện

10:43:am 03/03/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Làm thế nào để sớm giải thể chế độ cộng sản Việt Nam

Làm thế nào để sớm giải thể chế độ cộng sản Việt Nam

Trong số 100 triệu nạn nhân trực tiếp của chế độ cộng sản thì số nạn nhân người Việt Nam là 3.000.000 điều này không có nghĩa là ở Việt Nam chỉ có 3 triệu người là nạn nhân của chế độ cộng sản Việt Nam mà thực tế phải có hơn 10.000.000 người Việt [...]

10:16:am 03/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư khẩn gửi đại biểu Quốc hội Duơng Trung Quốc

Thư khẩn gửi đại biểu Quốc hội Duơng Trung Quốc

Kính gửi: ĐBQH Dương Trung Quốc Chiều tối 27/2/2013, khi nhận được tin vợ tôi (Lê Thị Phương Anh) bị bắt và đang được đưa ra Hà Nội, tôi đã gọi điện thông báo ngay cho ông. Ông đề nghị là nếu có chuyện gì thì hãy gửi văn bản hoặc email cho ông, chứ [...]

10:05:am 03/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông tổng “Bí”

Ông tổng “Bí”

Sau đại hội ĐCSVN gần đây nhất, lần đầu tiên Đảng có một tổng bí thư là một nhà lý luận hàng đầu về chủ nghĩa Max-Lenin và chủ nghĩa xã hội-ông giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng. Những đảng viên trung kiên của Đảng hớn hở mừng vui : ”Từ đây, dưới sự [...]

09:31:am 03/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lông bông vài vòng Bangkok [3]

Lông bông vài vòng Bangkok [3]

Biết bao nhiêu bộ xương khô đã xây dựng nên triều đại cho Rama; nhưng cái tài ba của Thái-Lan là các Rama đã giữ không cho Tàu cũng như Tây (Tây phương) vào nhà mình làm mưa làm gió trong suốt ba thế kỷ qua. Chính là nhờ lãnh đạo Thái-Lan biết tùy thời mà hành xử: có tháp quân-chủ mà cũng có đài dân-chủ, không cần theo bác Mác hay bác Mao gì ráo!

12:01:am 03/03/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »