WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:36:pm 05/05/13 Đăng ngày “May 5th, 2013”

Vị mặn dân chủ

Vị mặn dân chủ

1. Dân chủ là vị mặn của đời, là quyền của con người tự do, tự tại trong cuộc sống xã hội dân chủ, bình an! Dân chủ là con đường lớn của xã hội nhân loại và cũng là con đường tất phải đến của nhân dân, của xã hội, đất nước Việt Nam! [...]

02:36:pm 05/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phiếm: Tại sao các cháu chửi người ta?

Phiếm: Tại sao các cháu chửi người ta?

Đó bác hiểu chưa, cái văn hóa XHCN là dị đó

02:25:pm 05/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lễ hội Po Nagar 2013: Nhìn từ góc độ bảo tồn văn hóa Champa

Lễ hội Po Nagar 2013: Nhìn từ góc độ bảo tồn văn hóa Champa

Lễ hội Tháp Bà Po Ina Nagar Nha Trang – Khánh Hòa kéo dài trong 4 ngày và vừa kết thúc vào ngày 2/5/2013. Đây được xem là kỳ lễ hội lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại khu Tháp Champa linh thiêng này. Nhưng nhìn từ góc độ bảo tồn văn hóa [...]

02:11:pm 05/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

HNTW 7: Kết quả bỏ phiếu chọn 3 nhân sự bổ sung vào Bộ Chính trị, Nguyễn Bá Thanh rơi!

HNTW 7: Kết quả bỏ phiếu chọn 3 nhân sự bổ sung vào Bộ Chính trị, Nguyễn Bá Thanh rơi!

Tin mới nhất: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ rớt trong cuộc bỏ phiếu bầu bổ sung Bộ Chính trị vừa kết thúc cách đây ít phút.

09:43:am 05/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi cái bất thường trở thành bình thường

Khi cái bất thường trở thành bình thường

Chúng ta cần can đảm nhìn thẳng vào sự thật là đảng cs đã giày xéo đất nước, phá huỷ nền tảng luân lý đạo đức, chà đạp nhân phẩm con người. Đồng thời chúng ta cũng phải nhìn nhận sự thật phũ phàng là chúng ta đã quá hèn nhát suốt 4 thập niên qua.

09:37:am 05/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »