WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:38:am 05/03/14 Đăng ngày “March 5th, 2014”

Hành trình tham dự phiên tòa xét xử nhà báo Trương Duy Nhất

Hành trình tham dự phiên tòa xét xử nhà báo Trương Duy Nhất

Đây là một loại bản án mà nhiều người hay nói là “án bỏ túi”; phiên tòa dàn dựng.

06:38:am 05/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ba quả lừa đầu năm

Ba quả lừa đầu năm

Các cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đều nói đến niềm tin của nhân dân đối với đảng CS đã giảm sút đến mức báo động và ý định của lãnh đạo là khôi phục niềm tin ấy, coi đó là ‘’vấn đề cực kỳ hệ [...]

05:50:am 05/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bóng ma Monica Lewinski

Bóng ma Monica Lewinski

  Bất kể thích hay không thích, bất kể chuyện đúng hay sai, trong những ngày tới cử tri Hoa Kỳ có thể sẽ được nghe, đọc và nhìn thấy lại hình ảnh cô Monica Lewinsky, nhân vật được cả thế giới biết đến hồi 1998 sau ngày cuộc tình giữa cô với Tổng Thống [...]

05:26:am 05/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »