WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:06:pm 05/01/15 Đăng ngày “January 5th, 2015”

Tha nợ cho chúng con…và cho cả Phu Lam

Tha nợ cho chúng con…và cho cả Phu Lam

Edmonton là thủ phủ của Alberta, dân số ngót một triệu, lớn thứ năm của Canada, sau Toronto, Montreal, Vancouver, và Calgary. Cũng như bao nhiêu những thành phố khác ở Bắc Mỹ, nơi đây trở thành quê hương của 17 ngàn người gốc Việt. Ngày cùng tháng tận của 2014, thành phố này rung [...]

08:06:pm 05/01/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hốt news…

Hốt news…

02:38:pm 05/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phỏng vấn Giáo sư Stephen B. Young

Phỏng vấn Giáo sư Stephen B. Young

01:26:am 05/01/15 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tại sao người Việt lười biếng?

Tại sao người Việt lười biếng?

Bài viết này chỉ đưa ra vài nguồn cơn tại sao người Việt trở nên lười. Giải pháp quá đơn giản khi đã biết nguyên nhân. Một người bạn cho đường dẫn bài viết “Đất nước của những kẻ Lười Biếng” trên trang Triết học đường phố và hỏi ý kiến Cua Times thế nào. [...]

01:09:am 05/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cụ Huỳnh Thúc Kháng nói về khuyết điểm của Khổng giáo

Cụ Huỳnh Thúc Kháng nói về khuyết điểm của Khổng giáo

Thuyết của Khổng tử nói về chánh trị thì chú trọng về vua quan mà không nói đến dân, dân chỉ ngồi không mà nhờ người trên sắp đặt lo liệu cho mình mà thôi.

12:58:am 05/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phạm Đình Nghiệm: Ngụy biện

Phạm Đình Nghiệm: Ngụy biện

I. KHÁI NIỆM Trong thực tế cuộc sống thường ngày cũng như trong khoa học và kỹ thuật ta thường gặp những suy luận nhìn bề ngoài thì có vẻ đúng, có vẻ hợp lý, nhưng nếu xem xét kỹ thì thấy chúng vi phạm các quy tắc logic. Người ta gọi những sai lầm [...]

12:48:am 05/01/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Cộng sẽ đổ và bài học Latvia cho người Việt Nam

Trung Cộng sẽ đổ và bài học Latvia cho người Việt Nam

Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng khác nhau tùy theo nguồn ước lượng. Theo công bố chính thức của Trung Cộng, ngân sách quốc phòng năm 2014 là 131.5 tỉ đô la nhưng theo Stockholm International Peace Research Institute năm 2013 Trung Cộng đã dành 188 tỉ đô la cho chi phí quốc phòng. [...]

12:28:am 05/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng Tôi Muốn Biết II: Hướng Về Hoàng Sa

Chúng Tôi Muốn Biết II: Hướng Về Hoàng Sa

Cali ngày 28/12/2014 Kính thưa quý đồng bào, quý hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông báo chí, và các bạn đang điều hành các trang mạng xã hội. Để sát cánh với các nhà đấu tranh dân chủ, các dân oan trong nước, và để tưởng niệm 41 năm hải chiến Hoàng Sa, nhóm “Hát Cho [...]

12:04:am 05/01/15 | Đăng tại QUẢNG CÁO | Đọc tiếp »