WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:35:pm 09/04/15 Đăng ngày “April 9th, 2015”

Việt nam nền ngoại giao đa cực

Việt nam nền ngoại giao đa cực

Những ý nghĩa biết nói Chỉ trong mấy tuần khi Hoa Kỳ có ý định nmời ông Nguyễn Phú Trọng một nhân vật cao nhất của Đảng Cộng Sản Việt nam sang thăm thì cũng là lúc các mối quan hệ ngoại giao khác lại nhộn nhịp với tần số kinh khủng. Đó là Trung [...]

09:35:pm 09/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biển Đông: Trung Quốc tăng tốc bồi đắp Đá Vành Khăn

Biển Đông: Trung Quốc tăng tốc bồi đắp Đá Vành Khăn

Theo hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được một trung tâm nghiên cứu Mỹ công bố hôm qua, 08/04/2015, Trung Quốc đãng đẩy mạnh đáng kể công việc cải tạo đất tại bãi ngầm Mischief Reef (Đá Vành Khăn) thuộc vùng quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Đây là một bằng chứng mới về [...]

04:12:pm 09/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biết cười, cũng cần biết nhục

Biết cười, cũng cần biết nhục

Dân Hà Nội đang chuyền miệng một bài đồng dao (bài hát của trẻ em) mở đầu bằng mấy câu: “Hay nói ầm ĩ là con vịt bầu Hay hỏi đâu đâu là con chó vện Nhanh hơn cả điện là chặt cây xanh Giải thích loanh quanh: Ủy ban Thành Phố Họp báo nhí [...]

03:39:pm 09/04/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nếu giải tỏa sân bay Tân Sơn Nhất có thể thu về 375 tấn vàng

Nếu giải tỏa sân bay Tân Sơn Nhất có thể thu về 375 tấn vàng

Tóm lại phương án giải tỏa TSN cũng mang lại một nguồn tài chính rất lớn.

03:14:pm 09/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bảo Trâm: Ngày 30 Tháng 4, 40 năm

Bảo Trâm: Ngày 30 Tháng 4, 40 năm

Cách đây 40 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản từ miền Bắc nước Việt Nam tiến chiếm nước Việt Nam Công Hòa ở miền Nam Việt Nam. Nước Việt Nam, một nước độc lập, tự chủ từ hàng ngàn năm trước. Một đất nước đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh [...]

02:50:pm 09/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư độc giả: Dự luật “Ngày hành trình đến Tự Do”

Thư độc giả: Dự luật “Ngày hành trình đến Tự Do”

Thượng nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, người Canada gốc Việt Nam đệ trình dự luật S-219 lên Quốc Hội Canada để đề nghị biểu quyết đặt tên cho ngày 30/4 là “Ngày Hành Trình Về Tự Do” đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi gây chia rẻ cộng đồng Việt Nam ở Hải Ngoại. Cũng [...]

02:44:pm 09/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Góp một chữ ký cho Nhân Quyền 2015

Góp một chữ ký cho Nhân Quyền 2015

Ngày 30 tháng 4 năm 2015 tới đây sẽ đánh dấu 40 năm đảng cộng sản Việt Nam đặt ách thống trị trên toàn cõi Việt Nam. Trong suốt thời gian cầm quyền, chính quyền cộng sản Việt Nam chưa một lần chứng tỏ thiện chí trong việc tôn trọng những quyền căn bản của [...]

02:37:pm 09/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »