WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:51:pm 24/04/15 Đăng ngày “April 24th, 2015”

Huân chương GPMN Vàng Bạc Đồng

Huân chương GPMN Vàng Bạc Đồng

12:51:pm 24/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

30/04: Ân hận một thời Trường Sơn

30/04: Ân hận một thời Trường Sơn

Một hôm, Lan Anh gặp lại người bạn thân củ lúc ở Trường Sơn. Anh này làm tài xế đưa sếp và khách của sếp tới đây để đãi đằng theo tập quán làm ăn kinh doanh của thời mở cửa.

03:45:am 24/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

VN đứng thứ 75/158 về chỉ số hạnh phúc

VN đứng thứ 75/158 về chỉ số hạnh phúc

Việt Nam đứng thứ 75 trên 158 quốc gia trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc thế giới do một nhóm nghiên cứu gia có uy tín công bố hôm thứ Năm 23/4. Đây là bảng xếp hạng trong điều tra World Happiness Report lần thứ ba của nhóm chuyên gia quốc tế, trong [...]

03:09:am 24/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »