Home » 02:13:pm 01/05/15 Đăng ngày “May 1st, 2015”

Diễn văn sặc mùi kiêu ngạo cộng sản

Diễn văn sặc mùi kiêu ngạo cộng sản

Sáng qua tại Sài Gòn, thành phố mà đến cái tên của nó cũng bị mang ra hành quyết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày mà Đảng gọi là giải phóng miền Nam, vô cùng hoàng tráng. Khoảng 10 ngàn người đã được huy động tham dự [...]

02:13:pm 01/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »