WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:11:pm 05/05/15 Đăng ngày “May 5th, 2015”

Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho Tạ Phong Tần

Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho Tạ Phong Tần

Ngoại trưởng Mỹ nhắc tên bà Tạ Phong Tần trong danh sách nhà báo cần được phóng thích. Ông John Kerry nói bà Tạ Phong Tần “đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ”. Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5, Bộ Ngoại giao [...]

03:11:pm 05/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những món nợ phải trả của ngành Tư pháp Việt Nam

Những món nợ phải trả của ngành Tư pháp Việt Nam

Biền biệt đằng đẵng xa con sông Thương đã lâu. Nay trở về với một tâm trạng buồn, khi mà người dân quê tôi đang phải sống với bộ luật của đảng độc quyền – một bộ luật “do dân, vì dân” mà không hiểu sao lại cứ giáng xuống đầu dân mọi thứ tai [...]

03:04:pm 05/05/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lạm thu phí của người Việt Nam ở nước ngoài: Mập mờ các mức phí

Lạm thu phí của người Việt Nam ở nước ngoài: Mập mờ các mức phí

Chưa kể, Sứ quán VN tại Bỉ chỉ thu tiền mặt và phát hóa đơn không theo biểu mẫu quy định nào trong nước

02:58:pm 05/05/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

40 năm đã trôi qua, vết thương còn đó

40 năm đã trôi qua, vết thương còn đó

“Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng quá khứ luôn luôn quay lại để thay đổi bạn. Cả hiện tại cũng như tương lai” – Caroll

10:59:am 05/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Hồ Chí Minh trong 5 ngày

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Hồ Chí Minh trong 5 ngày

Mùi bia rượu của ngày 30 tháng 4 vẫn còn nồng nặc, Việt Nam lại lao vào một lễ hội lớn được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc là Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh. Mọi địa phương tổ chức học tập tấm gương của Bác, kèm theo những hoạt [...]

02:17:am 05/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »