WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:13:pm 06/05/15 Đăng ngày “May 6th, 2015”

Ngân Hàng Phát triển Hạ tầng Á châu của Trung Quốc: Lợi nhuận hay đau đầu

Ngân Hàng Phát triển Hạ tầng Á châu của Trung Quốc: Lợi nhuận hay đau đầu

(Leon Berkelmans là giám đốc Chương trình Kinh tế Quốc tế tại Học viện Lowy. Trước đây, Leon là Chuyên viên Cao cấp của Ngân hàng Dự trữ Australia, tại đây ông làm việc với thị trường chứng khoán, kinh tế và đầu tư vào Trung Quốc và Ấn Độ. Trước đó, Leon làm việc [...]

08:13:pm 06/05/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sơ lược cuộc đối đầu giiữa Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) và “Bảy chị em”

Sơ lược cuộc đối đầu giiữa Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) và “Bảy chị em”

Với tư cách là một phạm nhân, Chu Vĩnh Khang mất hết tất cả từ tài sản đến ảnh huởng chính trị. Điều này có thật sự đúng hay không,…

02:46:pm 06/05/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngọn cờ, ý đồ thực và các hệ quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ngọn cờ, ý đồ thực và các hệ quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ngọn cờ của cuộc chiến chỉ là ngọn cờ ảo. Vậy thì, khi khởi động cuộc chiến tàn phá dân tộc, Ý Đồ thực của các nhà lãnh đạo đảng CSVN là gì?

02:29:pm 06/05/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chút Lính Miền Nam

Chút Lính Miền Nam

Ngày xưa ta không thể nói là không có chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Đó là chính phủ cũng được quốc tế thừa nhận chứ. Đó cũng là một nhà nước có quân đội thực thi nhiệm vụ quốc gia của họ để bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng của họ.

02:15:pm 06/05/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hoà hợp, hoà giải, đoàn kết.

Hoà hợp, hoà giải, đoàn kết.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 30 tháng 4 là lác đác những ý kiến bóng gió về việc hoà hợp, hoà giải của những người làm công tác mặt trận, ngoại giao…nỗ lực của các cơ quan này nhằm mọi cách để xoa dịu, hàn gắn cuộc chiến 1975 bao nhiêu thì bên [...]

04:03:am 06/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »