Home » 01:03:am 10/10/15 Đăng ngày “October 10th, 2015”

Giải Nobel Hòa bình 2015: Những người dấn thân cho nền chính trị đa nguyên

Giải Nobel Hòa bình 2015: Những người dấn thân cho nền chính trị đa nguyên

Tunisia đất nước bé nhỏ với 10 triệu dân, bên bờ Địa Trung Hải, ở Bắc Phi châu – đây chính là quê hương của cuộc Cách mạng Hoa nhài nổ ra trong thế giới Arab vào năm 2010. Bắt đầu chỉ là câu chuyện của chàng thanh nhiên 27 tuổi Mohamed Bouazizi chuyên bán [...]

01:03:am 10/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »