WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:30:pm 01/01/16 Đăng ngày “January 1st, 2016”

Đó là chính trị

Đó là chính trị

Đem con đến viện, đi tiêm vaccine, chờ suốt cả đêm để tiêm chỉ một mũi 5 trong 1, mệt rã rời sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau bỗng nó báo “do hỗn loạn thế này nên hôm nay không tiêm”, điên tiết chỉ muốn xiên cho nó một nhát nhưng không làm [...]

01:30:pm 01/01/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Tổng thống Obama, năm cuối làm gì?

Tổng thống Obama, năm cuối làm gì?

“Tổng Thống không bao giờ chấp nhận lịch sử sau này ghi lại ông và chính phủ của ông không làm gì cả ở năm cuối cùng” trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc.

09:12:am 01/01/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có một hiệu buôn như vậy

Có một hiệu buôn như vậy

Tôi chọn phố cổ Hà Nội để mở hiệu buôn không chỉ vì tính chất “Kinh Kỳ” của nó mà còn vì nơi đây có tính tâm linh của truyền thuyết trả gươm của đức Vua Lê Lợi.

08:55:am 01/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Dũng có thể đã chết, nhưng ông Trọng ơi, rồi ai sẽ thay ông

Ông Dũng có thể đã chết, nhưng ông Trọng ơi, rồi ai sẽ thay ông

Người ta gạt ông Dũng ra không phải vì ông sáng suốt mà vì ông Dũng bất tài, đã không đáp ứng được ngưỡng vọng của họ.

07:45:am 01/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuông nguyện hồn anh Ba Dũng

Chuông nguyện hồn anh Ba Dũng

Nhà văn Phạm Thành, tức bloger Bà Đầm Xoè. Một người có quan điểm ủng hộ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Động cơ ủng hộ của ông Thành không phải xuất phát từ lòng yêu kính lãnh đạo cộng sản. Cái kiểu yêu của ông là nếu không có cách nào khác, chỉ có cách [...]

07:33:am 01/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »