WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:28:pm 04/04/16 Đăng ngày “April 4th, 2016”

Cái lon, chiếc nón & nùi giẻ rách

Cái lon, chiếc nón & nùi giẻ rách

Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi? (Vương Hàn) Bây giờ, trừ cái labtop, tôi rất ít để ý đến những vật dụng khác quanh mình. Sau tháng 4 năm 1975 – có lúc – tôi cũng không bận tâm đến bất cứ một thứ gì, ngoài cái lon Guigoz. Tôi bắt đầu làm quen [...]

03:28:pm 04/04/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trần Bộ Lĩnh

Trần Bộ Lĩnh

. Nếu có biến chuyển thì đó là sự đấm đá để tiếp tục độc tài đảng trị hay chuyển qua độc tài công an trị. Vỏ dưa vỏ dừa, vỏ nào thì dân tộc Việt cũng đều té ngã.

02:19:am 04/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tình hình sức khỏe LM Nguyễn Văn Lý trong trại giam

Tình hình sức khỏe LM Nguyễn Văn Lý trong trại giam

LM Nguyễn Văn Lý nổi tiếng với bức ảnh bị một nhân viên công lực bị miệng ngay giữa tòa án khi ông hô đả đảo cộng sản.

02:03:am 04/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vài cảm nhận về ba mươi tháng tư… oan

Vài cảm nhận về ba mươi tháng tư… oan

Bây giờ ngày 30-4 lại sắp tới. Đang kỳ nghỉ xuân, tôi ngồi trước màn hình vi tính, lòng mênh mang bao suy nghĩ mông lung. Liệu 30-4 lần này có gì đổi thay?

01:50:am 04/04/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trần Lực, bóng ma giữa ban ngày

Trần Lực, bóng ma giữa ban ngày

Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình Không sắt máu, căm thù, như Miền Bắc. (Phan Huy) Lời thơ như hơi thở. Hơi thở còn sống của một con người nhân bản, đạo nghĩa và sống với [...]

01:41:am 04/04/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phải chặn ngay cái trò hội nghị cử tri

Phải chặn ngay cái trò hội nghị cử tri

Việc cố gắng đánh phá phong trào tự ứng cử là điều ai cũng biết là có sự chỉ đạo ráo riết cuả bộ chính trị đảng cộng sản. Tiếp xúc cử tri ngày 8-3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, [...]

01:24:am 04/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguy cơ đảo chánh tại Trung Cộng

Nguy cơ đảo chánh tại Trung Cộng

Họ Tập thành công được đến đâu trong nỗ lực kiểm soát quân đội thì vẫn còn là dấu hỏi.

01:15:am 04/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »