WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Hồ Chí Minh Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Hồ Chí Minh”

Phải chăng Nguyễn Ái Quốc muốn làm rể hùm thiêng Yên Thế

Phải chăng Nguyễn Ái Quốc muốn làm rể hùm thiêng Yên Thế

Ở trong nước hiện nay cũng có báo đề cập đến mối liên lạc giữa bà Hoàng Thị Thế và Nguyễn Ái Quốc, nhưng không đề cập gì đến chuyện Nguyễn Ái Quốc xin kết hôn với bà Hoàng Thị Thế.

10:17:am 13/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vụ nổ lớn tại HN trong tuần lễ quốc tang Hồ Chủ tịch 1969

Vụ nổ lớn tại HN trong tuần lễ quốc tang Hồ Chủ tịch 1969

LTS: Ngày hôm qua ở Phú Thọ đã xảy ra một vụ nổ cực lớn ở nhà máy Z121 của quân đội. Vụ nổ khiến hơn 20 người chết và khoảng 100 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Nhà dân trong vòng bán kính 1 km đều bị ảnh hưởng [...]

02:38:am 13/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày 19/12/1946: Hồ Chí Minh trốn chạy

Ngày 19/12/1946: Hồ Chí Minh trốn chạy

Ngoài những tranh chấp nhỏ, cuộc đụng độ Việt Pháp lớn đầu tiên xảy ra ở Bắc Ninh ngày 3-8-1946.

12:00:am 04/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trường hợp “Bác Hồ”

Trường hợp “Bác Hồ”

Sau đề nghị của tôi về xưng hô, nhiều độc giả lưu ý rằng cha đẻ của cách xưng hô gia đình hóa trong xã hội Việt Nam thời đại xã hội chủ nghĩa là vị “cha già dân tộc”, người tự xưng là “Bác Hồ”. Theo tôi trường hợp “Bác Hồ” không hẳn như vậy. [...]

04:52:pm 30/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tiến sĩ Nguyễn Quang A với “cụ Hồ”: Hơn một điều buồn

Tiến sĩ Nguyễn Quang A với “cụ Hồ”: Hơn một điều buồn

… chúng ta rất không nên lấy “cụ Hồ” ra làm tấm gương, trừ khi chúng ta không có đủ thông tin hoặc chỉ muốn có tiến bộ giả dối, nửa vời…

03:57:pm 28/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Khi 2 lá bùa Tuyên ngôn Mỹ và Pháp ‘không thiêng’

Khi 2 lá bùa Tuyên ngôn Mỹ và Pháp ‘không thiêng’

Việc đánh giá ông Hồ đúng như sự thật vốn có, theo lẽ công bằng, không chửỉ bới thóa mạ cho hả giận, cho nguôi thù oán, cũng không quá đề cao …

12:51:pm 26/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

Việc đánh giá cho thật đúng ông Hồ hiện đang trở nên cần thiết, nóng bỏng. Nó trở nên một nhu cầu bức bách của xã hội để nhận ra chính mình.

03:58:am 20/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một nơi an lành cho Bác

Một nơi an lành cho Bác

Nếu không có Bác, chắc chắn, đã không có hai cuộc chiến rất thần thánh và hoàn toàn không cần thiết vào thế kỷ vừa qua.

02:35:pm 14/09/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đảng CSVN sử dụng xác chết của Hồ Chí Minh trái với đạo lý và vi phạm pháp luật

Đảng CSVN sử dụng xác chết của Hồ Chí Minh trái với đạo lý và vi phạm pháp luật

Hãy chấm dứt trò chơi biểu tượng ngoại lai, vô đạo đức và phi pháp!

07:04:am 01/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »