WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Kinh tế Việt Nam Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Kinh tế Việt Nam”

Kinh tế Việt Nam mất sinh khí

Kinh tế Việt Nam mất sinh khí

Những nhà lãnh đạo Việt Nam thường đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới về sự suy thoái ở trong nước.

09:48:am 12/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam không tránh khỏi suy thoái kinh tế

Việt Nam không tránh khỏi suy thoái kinh tế

Dấu hiệu của thời gian: hàng trăm dự án bỏ dở là những dấu hiệu rõ ràng của một nền kinh tế bệnh hoạn Tại những thành phố lớn của Việt Nam, thị trường tài sản một thời phát triển nhanh chóng nay đang vỡ tan tành ra từng mảnh. Hàng trăm dự án bỏ [...]

02:03:pm 10/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bình đẳng bị thử thách khi cách biệt giầu nghèo ngày càng lớn tại Việt Nam

Bình đẳng bị thử thách khi cách biệt giầu nghèo ngày càng lớn tại Việt Nam

Cô Tô Linh Hương mặc một chiếc áo mầu hồng cùng với một đôi giầy cao gót cũng mầu hồng khi đi thăm một địa điểm xây cất bụi bậm vào tháng Tư vừa qua.

03:09:am 07/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chết lâm sàng

Chết lâm sàng

Phải chăng “chết lâm sàng” là… bệnh hay lây và đã lên tới não bộ của đảng?

01:22:pm 28/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một nền kinh tế đang trên đà hán hóa?

Một nền kinh tế đang trên đà hán hóa?

  Trong bài viết trước, tác giả đã trình bày về âm mưu “Hán hoá” ngành điện lực Việt Nam của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trước sự bất lực, nếu không muốn nói là sự dung túng và tiếp tay, của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Qua bài viết này, tác giả muốn [...]

07:18:am 24/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »