Home » Nguyễn Ðan Quế Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Nguyễn Ðan Quế”

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm HT Quảng Ðộ và BS Quế

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm HT Quảng Ðộ và BS Quế

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam đến Sài Gòn thăm viếng Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Ðức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), và Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế hôm Thứ Sáu vừa qua. Theo tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) và Ðài Tiếng Nói Hoa [...]

05:02:pm 20/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »