“Tác giả”

Nguyễn Hữu Liêm: Dân chủ pháp trị

Nguyễn Hữu Liêm: Dân chủ pháp trị

Một công trình biên soạn rất nghiêm chỉnh về “pháp trị” (cai trị bằng pháp luật) trong lãnh vực cơ chế và về giá trị của pháp luật đối với các lý tưởng, nhu cầu quốc gia và công dân.

03:52:am 20/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »