WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » tôn giáo Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “tôn giáo”

Tin khẩn: Công an đang phá nhà thờ Đông Yên

Tin khẩn: Công an đang phá nhà thờ Đông Yên

Trước đó, ngày 14 tháng 3 một phái đoàn của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã đến giáo xứ Đông Yên thông báo với bà con giáo dân về việc sẽ phá dỡ nhà thờ

06:39:am 17/03/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đức Giáo Hoàng hiệp thông và kêu gọi cầu nguyện cho Mỹ Yên?

Đức Giáo Hoàng hiệp thông và kêu gọi cầu nguyện cho Mỹ Yên?

Với bài “Thực chất việc Phái đoàn Tôn giáo của chính phủ Việt Nam tới thăm Vatican ra sao?[1]“ LM Trần Công Nghị cho biết một phái đoàn Ủy ban Tôn giáo Nhà nước Việt Nam gồm 7 thành viên do ông Phạm Dũng, thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm trưởng ban Tôn giáo dẫn [...]

12:57:am 15/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mỹ Yên, vùng đất chưa yên!

Mỹ Yên, vùng đất chưa yên!

Trong bài  “ Cồn Dầu, nắng mới vươn lên” vào tháng 10-11, tôi có viết là: GM Nguyễn thái Hợp đã không nhân danh GM Vinh, không nhân danh HĐGMVN. Nhưng nhân danh một người dân, là GM tại Vinh, là chủ tịch UBCL / HB trực thuộc HĐGMVN mà lên tiếng. Trong sự kiện lên tiếng, [...]

03:39:pm 10/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Các chức sắc tôn giáo VN cùng lên tiếng

Các chức sắc tôn giáo VN cùng lên tiếng

Cực lực phản đối nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã không có thiện chí giải quyết vụ việc ngay từ đầu, lại còn rắp tâm trả thù giáo dân…

04:16:am 13/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »