WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » sửa hiến pháp Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “sửa hiến pháp”

Lệnh Đảng hay lòng Dân?

Lệnh Đảng hay lòng Dân?

Đây là một thử thách nghiêm cách trong cuộc đời mỗi con người. Toàn dân, đông đảo cử tri, đặc biệt là cử tri từng bỏ phiếu bầu cho các vị, đang chăm chú quan sát từng vị trong cuộc bỏ phiếu này.

04:09:pm 11/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người dân thất vọng với HP, họ phản ứng ra sao?

Người dân thất vọng với HP, họ phản ứng ra sao?

Đầu năm nay 2013 Quốc hội Ba đình mang hiến pháp 1992 ra nói là để cho dân góp ý sửa chữa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hốt hoảng vì phản ứng bất ngờ của quần chúng. Điển hình có thể kể: nhóm 72 trí thức đưa ra Dự thảo Hiến Pháp khác [...]

04:28:am 25/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tầm quan trọng của hiến pháp dân chủ

Tầm quan trọng của hiến pháp dân chủ

Một khi người dân đã chọn cho mình một chính thể, nhà cầm quyền không được phép thay đổi nó.

03:06:pm 24/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điều 4 Hiến Pháp và Quyền Con Người

Điều 4 Hiến Pháp và Quyền Con Người

Tức là đa số người dân có quyền quyết định đảng nào là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

04:49:am 18/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quốc gia đại sự hay trò đùa dai

Quốc gia đại sự hay trò đùa dai

Cứ như vậy, nhân dân ta sẽ lại ăn một quả lừa cay đắng nữa của đảng.

04:46:pm 16/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiến pháp 1960, 1980, 1992 là không hợp hiến

Hiến pháp 1960, 1980, 1992  là không hợp hiến

Cần 1 giải thích nhỏ về đầu đề của bài viết. Hiến pháp là khung luật cao nhất của 1 nhà nước. Viết rằng 1 Hiến pháp không hợp hiến có vẻ như không logic. Tuy vậy, điều này đã xẩy ra đối với Hiến pháp Việt Nam 1960. Bởi vì Hiếp pháp 1960 được [...]

05:09:pm 14/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Góp ý sửa đổi hiến pháp. Gánh hát làng xã diễn trò dân chủ

Góp ý sửa đổi hiến pháp. Gánh hát làng xã diễn trò dân chủ

Thôi đi, gánh hát Hùng – Dũng – Sang – Trọng! Hãy buông tha đám dân đen đang ngao ngán với tình trạng kinh tế khó khăn!

01:42:am 11/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »