WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người dân thất vọng với HP, họ phản ứng ra sao?

hienphap1992

Đầu năm nay 2013 Quốc hội Ba đình mang hiến pháp 1992 ra nói là để cho dân góp ý sửa chữa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hốt hoảng vì phản ứng bất ngờ của quần chúng. Điển hình có thể kể: nhóm 72 trí thức đưa ra Dự thảo Hiến Pháp khác có nội dung tiến bộ hơn; và rất nhanh nhiều giới trong xã hội lên tiếng tán đồng.

Tập đoàn cầm quyền lo sợ phản ứng dây chuyền, cho người đến tận nhà tuyên truyền ép dân ký ủng hộ những sửa chữa vá víu cải lương. Nay Nguyễn Sinh Hùng mang ra hội trường Ba đình thông qua cái hiến pháp ‘bổn cũ soạn lại’ ấy, khua chiêng gõ trống nói là đã tham khảo và được nhân dân đồng tình. Độc tài tưởng nói gì dân cũng phải nghe.

Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy với tình hình xã hội hiện nay..
*
Người dân Việt Nam đang điên tiết sống dở chết dở vì kinh tế khó khăn, thất nghiệp, bị cướp đất canh tác, lại căm giận vì cộng sản mà mất Hoàng Sa – Trường Sa, nên không quan tâm đến hiến pháp nữa vì có nó cũng như không, mà tiến lên phủ nhận tính hợp pháp của bộ máy cầm quyền vô hiệu năng, đầy rẫy tham nhũng.

Phản kháng đang kết tinh. Tăng mạnh. Sẵn sàng chuyển sang hành động. Thế toàn dân đứng lên đánh đổ độc tài đang bố trí trận địa. Đây là cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện, cài răng lược, không có giới tuyến, bất bạo động.

Rất nhanh các lực lượng đấu tranh cho Nhân Quyền và Dân Chủ tại Việt Nam từ các hội đoàn, tổ chức, phong trào, đảng phái độc lập đến những cá nhân trong và ngoài đảng, cả trong nước lẫn ngoài nước ngay lập tức:

(a) dứt khoát tư tưởng không chấp nhận bất cứ hiến pháp nào còn dựa trên chủ nghĩa cộng sản.

(b) hướng thẳng công cuộc đấu tranh vào mục tiêu: Phải bầu Quốc Hội Lập Hiến, để soạn thảo Hiến Pháp Mới Dân Chủ cho Việt Nam.

Quần chúng có sức mạnh rời non lấp biển. Bộ chính trị phải thức thời:

1. Tôn trọng quyền tự do thông tin của người dân. Bãi bỏ nghị định 72 nhằm kiểm duyệt các trang blog cá nhân, bãi bỏ các điều 258, 79, 88 của bộ luật hình sự, dẹp tường lửa ngăn chặn các đài quốc tế tiếng Việt như BBC, RFI, RFA, VOA.

2. Tôn trọng quyền tự do phát biểu của con người.

3. Thả hết tù nhân lương tâm yêu nước.

4. Tôn trọng tự do tôn giáo theo những tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc.

5. Quốc hội phải biết lợi dụng thời cơ nương theo Sức Mạnh Quần Chúng giành lại vị thế là cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, bằng cách huỷ bỏ điều 4 hiến pháp.

6. Quốc hội minh định phải Dân Chủ Hoá Việt Nam mới giải quyết được những bế tắc hiện nay của xã hội.

7. Quốc hội thi hành mệnh lệnh của dân tộc là tách đảng cộng sản ra khỏi chính quyền ở mọi cấp mọi ngành từ trung ương đến địa phương.

8. Quốc hội làm nhiệm vụ trung chuyển là soạn thảo và thông qua luật ứng cử và bầu cử tự do, đa nguyên, đa đảng.

9. Bộ máy chính quyền, sau khi loại bỏ đảng cộng sản, sẽ là công cụ hành chính phục vụ bầu Quốc Hội Lập Hiến để thảo Hiến Pháp Mới Dân Chủ cho Việt Nam.

Đó là lộ trình tốt đẹp nhất cho chủ nghĩa cộng sản ra đi./.

Bs Nguyễn Đan Quế

10-2013

© Đàn Chim Việt

Tags:

5 Phản hồi cho “Người dân thất vọng với HP, họ phản ứng ra sao?”

 1. T. says:

  Những người trông đợi vào hiến pháp của Việt Cộng là những người vẫn còn bị bọn Việt Cộng lừa! bởi vì
  1/ hơn 90% những người đuợc bàu chọn là ” đại biểu quốc hội” đều là đảng viên đảng Cộng sản!
  2/ Đảng lãnh đạo!?!
  Như vậy góp ý làm chi cho tốn sức, cứ có nhiều hành động như anh Đoàn Văn Vươn, hay anh Đặng Ngọc Viết thì bọn chúng mới thay đổi!

 2. Toàn dân che chăng? says:

  Phong trào vận động sửa đổi hiến pháp hiện nay do đảng cộng sản phát động là một thủ đoạn lừa dối nhân dân tiếp tục của đảng này..

  Cái gọi là “Bản Hiến Pháp 1992” không phải là hiến pháp thực sự do nhân dân Việt Nam soạn thảo. Chính đảng cộng sản đã soạn thảo nó. Nó chỉ là cam kết của đảng cộng sản với nhân dân Việt Nam. Đã là bản cam kết, đảng cộng sản có toàn quyền thi hành hoặc không thi hành.

  Nhân dân Việt Nam hiện đang cần có một bản hiến pháp do chính đại diện của nhân dân soạn thảo. Phải có bầu cử tự do để chọn đại diện của nhân dân và soạn thảo hiến pháp của chính nhân dân.

  Đại biểu quốc hội hiện nay đều là đảng viên cộng sản. Đảng viên cộng sản không có quyền nói ngược lại ý muốn của những kẻ đứng đầu đảng cộng sản. Đảng viên cộng sản chiếm một trăm phần trăm ghế tại quốc hội. Tất cả đều là những cán bộ tuyên truyền của đảng cộng sản.

  Quốc hội hiện tại không phải là quốc hội. Đại biểu tại quốc hội không phải là đại biểu nhân dân mà là cán bộ tuyên truyền của đảng cộng sản tại quốc hội và những người này có nhiệm vụ thực hiện ý muốn của cá nhân những kẻ đứng đầu đảng cộng sản. Đại biểu quốc hội hiện nay chỉ là những chiếc loa của các đảng trưởng của đảng cộng sản.

  Sự chống đối của toàn dân đang lan khắp nước. Sự sụp đổ của chế độ cộng sản là điều đương nhiên phải đến. Phát động chiến dịch kêu gọi sửa “hiến pháp cộng sản” là âm mưu sửa hiến pháp để kéo dài chế độ cộng sản và sự cai trị của đảng cộng sản lên toàn dân Việt Nam.

  Đảng cộng sản kéo dài sự cai trị của nó đồng nghĩa với tiến trình mất nước của 90 triệu người dân Việt Nam vẫn tiếp tục!

  1- Hoặc đảng cộng sản phải tổ chức bầu cử tự do cho Việt Nam có sự chứng kiến của quốc tế

  2- Hoặc nhân dân Việt Nam, toàn thể đồng bào Việt Nam phải đứng dậy để tự mình làm công việc ấy, tổ chức bầu cử tự do cho Việt Nam để thành lập chế độ Tự Do – Dân Chủ thực sự cho toàn dân Việt Nam.

  Không có con đường nào khác, không có sự lựa chọn nào khác cho đảng cộng sản.

  Không có sự lựa chọn nào khác cho toàn dân Việt Nam.

  Nghe theo tuyên truyền của đảng cộng sản đồng nghĩa với hơn 85 triệu đồng bào Việt Nam chấp nhận cúi đầu làm nô lệ cho Trung cộng, tức im lặng chấp nhận cái chết đến cho mình và mọi đời con cháu mai sau.

 3. Đã đến lúc toàn dân Việt Nam chuẩn bị kèn chống làm đám tang tiễn đưa cái đám bán nước hại dân ra khỏi đất nước chúng ta .Tôi tin rằng ngày đó là ngày hội của toàn dân.
  Với ý thức hệ Cộng Sản do Đcs VN áp đặt cai trị một cách gian manh lừa dân ta là không thể chấp nhận được.
  Nó là vật cản tiến trình hội nhập và vươn ra thế giới tự do toàn cầu hóa thực thi quyền con người về dân sự và chính trị mà mỗi chúng ta đều được thừa hưởng những gía trị đó.
  Chỉ có dân chủ hóa đất nước mới thực thi được công bằng xã hội , quyền được sống tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân.
  Hiện nay nhóm độc tài thiểu số ý thức hệ CS đã và đang khủng hoảng toàn diện cả lý thuyết lẫn thực hành , ngày tận thế quan thầy CS Trung Quốc và đàn em CSVN đang đến gần đó là ý Trời không bàn tay nào cưỡng nổi đó là tín hiệu đáng mừng cho dân tộc chúng ta.

 4. Trí Thức và Cộng Sản

  Bạn là người trí thức?
  Bạn học cao hiểu rộng?
  Mà chúng coi thua cứt! [*]
  Cộng sản, loài phản động!

  Chúng xử tử Phạm Quỳnh!
  Hành hình Tạ Thu Thâu!
  Giết nhà văn Khái Hưng!
  Bức tử Thầy Thiện Minh!

  Tôi có thể kể hoài
  Cả một danh sách dài
  Chuyện không có đoạn kết
  Cộng sản diệt nhân tài!

  Cô lập Trần Đức Thảo
  Đày ải Nguyễn Mạnh Tường
  Chúng xài bọn động não
  Cả một lũ đứng đường
  Làm cha nguyên cả nước
  Toàn văn hóa lớp ba
  Chúng đưa cả dân tộc
  Đến tận cùng địa ngục!

  Tên lộn giống già Hồ
  Rước những tên Mát xít
  Bắt dân phải tôn thờ
  Nhân tài coi như địch!

  Tên đóng hòm Lê Duẩn
  Gây chiến tranh cho Tàu!
  Tên thiến heo Đỗ Mười
  Tao là luật – luật là tao!
  Bạn vẫn còn đang đọc?
  Bạn muốn tôi kể tiếp?
  Máu bạn đang chảy ngược?

  Việt Khang trong chua cay!
  Em Đỗ Thi Minh Hạnh
  Đang oằn oại tù đày
  Ôi còn gì tuổi xuân!
  Là tinh hoa dân tộc
  Ai lại nỡ trùm chăn!

  Hào kiệt của đất nước
  Danh sư Chu Văn An
  Ngài Ức Trai Nguyễn Trãi
  Thần đồng Lê quý Đôn
  Đây là lúc cần nhứt
  Bạn còn chờ gì nữa?

  Ai người nặng nợ quê hương
  Cùng nhau chung sức diệt phường cộng nô!
  T.Phạm
  [*] Mao Trạch Đông coi trí thức thua cục phân.

  http://sangcongpha1.wordpress.com/

 5. Người góp ý says:

  Có thể nói rằng đa số nhân dân kể cả đảng viên CS còn chút tâm huyết trước sự tồn vong của đất nước đều đồng ý trước những đề nghị của BS Quế .Sự đánh giá của Nguyễn sinh Hùng cho rằng đa số nhân dân đồng tình với sự sửa đổi HP cho ta thấy ảnh hưởng của TQ to lớn biết dường nào khi đã chi phối BCT của ĐCSVN trong vấn đề này .VN chưa thể có tự do dân chủ khi TQ chưa muốn ,hơn nữa cấp lãnh đạo tại vị còn tồn tại là do TQ đỡ đầu và khi nào TQ có dân chủ thì VN sẽ có dân chủ vì hiện nay trong bộ máy lãnh đạo nhung nhúc Hoàng văn Hoan.

Phản hồi