“Tác giả”

Lời tự thuật của tác giả 1 bài thơ nổi tiếng

Lời tự thuật của tác giả 1 bài thơ nổi tiếng

Bọn họ xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tôi đối với người vợ mà tôi hằng yêu quý, cho nên vào năm 1956, tôi bỏ đảng, bỏ cơ quan, về nhà để đi cày. Họ không cho bỏ, bắt tôi phải làm đơn xin. Tôi không xin, tôi muốn bỏ là bỏ, không ai bắt được!

01:22:pm 12/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »