“Tác giả”

Bài tình ca nhỏ

Bài tình ca nhỏ

Có những điều người ta chỉ nói một lần rồi thôi. Có những sự việc người ta chỉ thoáng nghĩ đến rồi quên nhanh. Có những sự cố phải buộc lòng bôi xóa để sống bởi đời sống nghiệt ngã ở khắp mọi nơi. Tuy thế nào mặc lòng, vẫn có những u uẩn cứ theo ta. Bóng ma quá khứ, như món nợ tiền kiếp.

12:01:am 03/04/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Bên đời hiu quạnh

Bên đời hiu quạnh

Các anh chơi như thế là không công bằng, không fair, hoặc là các anh… rét, không muốn phổ biến những bài hát đó. Ở Hải Ngoại chúng tôi có một dúm người, các anh có hơn 70 triệu dân. Chúng tôi không sợ nhạc của các anh làm ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi, sao các anh sợ.

02:24:am 23/02/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »