“Tác giả”

Họ là ai mà ác hơn giặc cướp?

Họ là ai mà ác hơn giặc cướp?

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh dân Những người dân tay không và biểu ngữ Những người dân biết chữ: Độc lập Tự do Đất Nước của Nhân Dân. Nhân danh ai họ ra lệnh đánh Con Họ đánh Mẹ Họ đánh Cha Họ đánh Em Đổ máu Họ ăn gì mà ngu hơn [...]

12:34:pm 08/05/16 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trở lại bài đăng trên báo Tiền Phong và câu chuyện Phan Lạc Hoa

Trở lại bài đăng trên báo Tiền Phong và câu chuyện Phan Lạc Hoa

Cho dù họ ít nhắc chuyện xưa, nhưng họ vẫn âm thầm nhớ về con người tài hoa, chân thành rất mực yêu thương ấy. Họ tha thứ cho anh tất cả những gì không phải, và họ tự hào về anh.

03:48:pm 17/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bùi Minh Quốc, Tình yêu mãi trinh thiêng

Bùi Minh Quốc, Tình yêu mãi trinh thiêng

Người đọc đã quá quen với giọng thơ công dân của Bùi Minh Quốc, từ bài thơ đầu tay “Lên miền Tây” nổi tiếng, đến những bài thơ viết tại chiến trường “Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ”, và sau này là giọng thơ chính luận đầy nghiệt ngã “Tổ quốc rùng mình trong [...]

12:25:am 08/08/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »