WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Con tôi đã ra đi

Con tôi đã ra đi

Khi tôi viết những dòng này cháu đang bay đến Hoa Kỳ, một vùng đất tự do trong các quốc gia tự do mà chúng ta đang lấy làm hình mẫu cho tương lai của tổ quốc ta.

02:34:am 07/06/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một nỗ lực trục độc của Vén Mây Giữa Trời – Đèn Cù tập II

Một nỗ lực trục độc của Vén Mây Giữa Trời – Đèn Cù tập II

Để “trục độc”, ai muốn hiểu ra cái ác tại đầu nguồn của đảng Cộng sản Việt Nam, khởi đi từ Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh cho tới mãi sau này, thì nên đọc – và đọc kỹ – bộ Đèn Cù của Trần Đĩnh. Tác phẩm Đèn Cù – Quyển II – [...]

07:10:pm 01/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chúng ta đang ở đâu?

Chúng ta đang ở đâu?

Chúng nó chiếm mất đảo của ta rồi! Chúng nó đổ thêm đất cho đảo to ra Xây sân bay để có thể dội bom vào nước Úc Chúng nó giết bao nhiêu chiến sỹ ngày nào giữ đảo Bao ngư dân “bám biển” theo lời động viên hoa mỹ của lũ cầm quyền Một [...]

07:04:am 29/11/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Cảm nhận

Cảm nhận

Làm quen với cuộc sống tự do. Tất cả đều khiến ta ngỡ ngàng. Hội kiến cùng lớp đàn anh khởi xướng phong trào dân chủ. TS Nguyễn Thanh Giang, bác Phạm Quế Dương, thăm cụ Lê Hồng Hà, buồn vì cụ Hồng Hà đã không còn nhận ra mình. Rồi 10 năm, 15 năm [...]

06:11:pm 18/11/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chết lâm sàng

Chết lâm sàng

Phải chăng “chết lâm sàng” là… bệnh hay lây và đã lên tới não bộ của đảng?

01:22:pm 28/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dầu khí và ý chí

Dầu khí và ý chí

Một chọn lựa khác là ráo riết học bài để nâng cấp về kỹ thuật đào dầu dưới biển.

12:00:am 06/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thống nhất Âu Châu – bằng mọi giá

Thống nhất Âu Châu – bằng mọi giá

Lãnh đạo Pháp và Đức có thể tin rằng họ không thất cử, chỉ vì đối lập còn tệ hơn mình và chẳng có giải pháp nào khác. Nhưng đấy không là một điều đáng lạc quan cho tương lai Âu châu.

12:43:am 20/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thi Lang thang

Thi Lang thang

2011-06-25 Nguyễn Xuân Nghĩa Ngày 20110625 Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi!… Một tháng sau khi biểu diễn khả năng cô hồn cao độ với việc uy hiếp Đông hải, Bắc Kinh quay ra hăm he Hoa Kỳ. Chẳng là cuối tuần qua, sau khi họp với Phụ tá Ngoại trưởng Đặc trách Á [...]

12:01:am 29/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »