WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Áo Jessica

Áo Jessica

Thật khủng khiếp khi người ta mang tâm thù hận đồng loại. Nhưng thương cảm trong bất lực còn khủng khiếp hơn.

12:07:pm 31/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Bà chủ cây xăng

Bà chủ cây xăng

Nhà hắn cũng như bao nhiêu nhà khác cùng cảnh ngộ, cứ tính mua cái này thì thể nào cũng mua cái khác. Đơn giản là lúc đi shopping, thường cái cần không ưng, cái ưng không cần, lại gặp hôm “on sale” thì thể nào cũng dính. Nhưng vợ hắn có khác vợ người [...]

12:12:am 27/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tiếng kèn lá

Tiếng kèn lá

Đằng sau chợ Tom Thumb là khu apartment. Nhìn cây trồng cũng đoán được khu apartment này chừng bốn mươi tuổi. Cho dù người ta có cố gắng sơn sửa tới đâu thì vẻ cũ kỹ, mục sét của cầu thang lên tầng lầu vẫn không che dấu được. Cỏ thiếu phân bón và nước [...]

12:00:am 26/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Sáng mai đây

Sáng mai đây

Đêm sâu, tôi lại chất hành lý lên xe để mai lên đường sớm. Không ngủ được nên ngồi đây. Vẫn cái ghế có từ lâu lắm rồi, mái patio có trước cái ghế, cái laptop đã mất mấy chữ trên bàn phím, màn hình đã có mấy cụm mây… Cây sồi ngoài sân, lẽ [...]

12:00:am 21/05/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chuyện kể sáng ba mươi

Chuyện kể sáng ba mươi

Những chuyện đời thường, không có hồi kết. Hôm nay nhường chỗ cho chuyện đời người một hôm chăng? Những mảnh đời dạt trôi theo dòng lịch sử, ai cũng có chuyện về 30 tháng 4 để kể.

12:00:am 03/05/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tháng Tư, đọc lại “Ta Về” của Tô Thùy Yên

Tháng Tư, đọc lại “Ta Về” của Tô Thùy Yên

Không tố cáo, không luận tội bằng trăm câu, ngàn chữ…

11:44:am 02/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »