“Tác giả”

Sống thương yêu

Sống thương yêu

Sống thương yêu không chỉ nằm trong ý nghĩ mà nó phải được thể hiện bằng hành động và bằng lời nói. Khi biết sống có yêu thương thì lời nói sẽ tự nhiên ôn tồn, nhẹ nhàng và dịu dàng.

01:10:am 15/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »