WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Mừng mùa xuân dân chủ?

Mừng mùa xuân dân chủ?

Nếu thực sự kết quả của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII đã được bầu chọn đúng theo kịch bản sắp xếp như trên thì quả thật là một bất hạnh cho đất nước, cho dân tộc.

12:00:am 19/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Văn hóa phương Nam trôi dần vào dĩ vãng

Văn hóa phương Nam trôi dần vào dĩ vãng

Đi đôi với nghèo hèn, lạc hậu là thảm họa mất nước ngày càng đến gần?

04:12:pm 05/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyên nhân của tội ác, nghèo đói, lạc hậu

Nguyên nhân của tội ác, nghèo đói, lạc hậu

(Bài viết này không nhằm mục đích chia rẽ vùng miền, không ám chỉ những người tử tế)

04:07:pm 27/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cả miền Nam bị chúc dữ

Cả miền Nam bị chúc dữ

Chế độ nào thực sự vì nước, vì dân đem lại cơm no, áo ấm và thịnh vượng cho dân sẽ được tồn tại lâu bền còn ngược lại sẽ có sự đào thải, hủy diệt đó là quy luật của xã hội.

04:47:am 04/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phát triển kinh tế như những canh bạc!

Phát triển kinh tế như những canh bạc!

Tất cả những tài sản bất minh không phải do chính công sức của cá nhân bỏ ra đã tạo nên một tầng lớp giàu có đột biến trong xã hội, tạo nên sự khác biệt và hố sâu ngăn cách giữa giàu và nghèo ngày càng xa thẳm

12:00:am 22/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ cảnh giác với trục liên minh ma quỷ!

Hoa Kỳ cảnh giác với trục liên minh ma quỷ!

…ngày nào chẳng may bọn cộng nô Hán quyền Trung quốc đoạt ngôi thống trị bá chủ thế giới! Ngày đó sẽ là ngày thảm họa và bất hạnh của cả thế giới hơn cả nạn diệt chủng của phát xít ở thập niên 1935-1945 của thế kỷ trước. Lịch sử nhân loại không thể nào quên vào khoảng 2250 năm (năm 259-210 trước công nguyên), dưới triều đại Tần thủy hoàng bạo chúa đã thôn tính và cai trị các nước chư hầu như thế nào? Hãy vì hòa bình, ổn định và trật tự thế giới; vì tự do, dân chủ và phát triển, phồn vinh: thế giới chúng ta hãy cùng đoàn kết xiết chặt tay, cùng nhau vạch mặt, chỉ tên, nhanh chóng đánh đổ, loại bỏ một thứ chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới đó là chủ nghĩa bành trướng, bá quyền và Hán hóa của Trung Quốc.

10:18:am 02/05/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiến pháp nào, nhân dân cũng khổ

Hiến pháp nào, nhân dân cũng khổ

Việc thông tin, tuyên truyền góp ý cho bản dự thảo lần này tuy rầm rộ nhưng các sở, ngành địa phương hầu như tổ chức theo chiếu lệ!

02:31:pm 01/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cuối Năm Nói Chuyện Lì Xì Ngày Tết!

Cuối Năm Nói Chuyện Lì Xì Ngày Tết!

Những năm tháng chiến tranh dù phải sống trong cảnh bom rơi, đạn lạc, chết chóc, thương tật diễn ra hàng ngày. Sau cái tết Mậu Thân năm 1968, Chính phủ Quốc gia có cấm và hạn chế đốt pháo vào những năm tiếp theo. Nhưng không khí tết cổ truyền ngày ấy thật sâu [...]

12:54:pm 08/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Còn tin đảng đến bao giờ?

Còn tin đảng đến bao giờ?

Chế độ xã hội chủ nghĩa được sinh sản từ nước Nga xa xôi, đó là một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà mục tiêu chính của nó là cuộc đấu tranh giai cấp, đồng nghĩa với chia rẽ, gây hận thù…

02:54:pm 24/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một ngày mai tươi sáng

Một ngày mai tươi sáng

Xin chia sẻ và tri ân những nhà dân chủ khi họ dám lên tiếng đấu tranh, dám bày tỏ chính kiến dù thừa hiểu rằng sẽ bị bắt bớ, bị khủng bố tinh thần, bị tra tấn

12:00:am 25/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hợp tung – liên hoành – tung hoành

Hợp tung – liên hoành – tung hoành

Làm sao đừng để lịch sử đời sau, thế hệ con cháu tương lai khi lật giở những trang sử dân tộc ghi chép ở giai đoạn lịch sử những năm 1990 đến 2012, Việt nam có quá nhiều những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

12:01:am 20/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phòng chống tham nhũng từ đâu?

Phòng chống tham nhũng từ đâu?

Thế giới nhân sinh quan vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đã làm thay đổi nhiều quan niệm nhờ những thành tựu của các cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật. Nhân loại bước sang thế kỷ XXI, đánh dấu một kỷ nguyên mới của thời hiện đại, toàn cầu hóa. Sự [...]

05:36:am 09/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người quân tử

Người quân tử

Còn ngày nay, các băng nhóm giang hồ chúng như những con thú dữ, chúng triệt hạ, truy sát đối thủ …

03:31:pm 18/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »