WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nằm xuống vì đất nước?

Nằm xuống vì đất nước?

Hãy lắng nghe chỉ thị từ Bắc Kinh nhắn các cô, rằng “hãy nằm xuống” vì đất nước Đạị Hán vĩ đại… Thế là, Việt Nam rồi sẽ mất rừng, mất biển, và gánh trên vai quả bom nổ chậm bùn đỏ bô-xit…

12:00:am 21/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đối thoại và độc thoại

Đối thoại và độc thoại

Đối thoại là phải hai chiều. Nếu một chiều thì là độc thoại. Tuy nhiên, điều tuyệt vời của nhà nước CSVN là biết cách phù phép, để làm từ một chiều độc thoại lại trông như đối thoạị nhân quyền hai chiều. Đối với dân mình, công an sẽ làm kiểu tùy hứng — [...]

04:15:pm 14/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Huy chương tham nhũng

Huy chương tham nhũng

Các viên chức Việt Nam đã tham nhũng cỡ nào? Đối với bản thăm dò mới phổ biến hôm Thứ Hai, nhà nước Việt Nam được huy chương đồng tham nhũng Châu Á. Nghĩa là, đứng hạng thứ ba. Bản tin Reuters hôm Thứ Hai 8-3-2010 cho biết Indonesia đứng đầu tham nhũng trong bản [...]

04:57:am 11/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đối thoại dân chủ!

Đối thoại dân chủ!

Không có bao nhiêu người dám trả giá cho đòi hỏi đối thoại dân chủ như luật sư Lê Thị Công Nhân. Những dòng chữ này xin được đón mừng luật sư họ Lê ra tù, và xin nêu lên ước mơ rằng khát vọng đối thoại dân chủ vẫn cháy bỏng trong tim của vị anh thư này và của hàng chục triệu người dân.

03:09:am 05/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Muôn năm Mao lãnh tụ?

Muôn năm Mao lãnh tụ?

Thực tế, khẩu hiệu “Muôn Năm Hồ Chí Minh” từ lâu đã thành công thức “cúng cụ” rồi, một thứ kinh điển lúc nào cũng nghe, cũng thấy. Nhưng còn “Muôn Năm Mao Trạch Đông” là chuyện rất lạ, chỉ mới được nghe.

12:20:am 21/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »