“Tác giả”

Chào em, Sydney

Chào em, Sydney

Người Việt đi du lịch thường nghĩ đến Athenes, Bangkok, Bejing, London, Moscow,  Paris, Roma… thanh lịch và văn minh, thiêng liêng và trí tuệ. Nhưng vĩ đại quá nên không thuộc về ai. Châu Úc “riêng một góc trời” rón rén lùi lại đằng sau. Nhưng chính ở đấy, nhiều tuyệt vời vướng chân [...]

11:55:am 20/03/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »