“Tác giả”

Hồ khô đồng cạn dân tìm về quê

Hồ khô đồng cạn dân tìm về quê

Từ thời xưa vẫn có quan niệm là sự thịnh suy của một triều đại đều được trời đất báo hiệu bằng những điềm không lành. Trong truyện Tam Quốc Chí bên Tàu có kể chuyện Thừa tướng Khổng Minh tìm cách cầu đảo với trời đất để mong sống thêm vài năm nữa để [...]

11:35:am 29/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Triệu người vui, triệu người buồn

Triệu người vui, triệu người buồn

Thông thường thời gian là liều thuốc giúp hàn gắn mọi đau thương đổ vỡ, nhưng biến cố 30 tháng 4 vẫn như đám mây đen bao phủ trong ký ức khó có thể gột rưả sạch được vì Cộng sản vẫn tiếp tục thi hành chính sách kỳ thị đối xử và tù đày dành cho người miền Nam ngã ngựa.

07:58:am 05/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [3]

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [3]

Sau bao nhiêu năm đổ xương máu chống ngoại xâm, ngày nay những người Việt Nam yêu nước lại phải vướng vòng tù tội vì phải đứng lên chống chính phủ nội xâm Cộng sản. Họ đang bán nước cho Trung Cộng và cai trị theo kiểu công an trị, tước đoạt hết quyền làm người của dân tộc Việt Nam.

12:25:am 16/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [2]

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [2]

Hoàng Tiến đã chứng tỏ ông là một người cầm bút có danh dự, tự trọng và can đảm khi viết bài phê phán Tố Hữu lúc Tố Hữu còn sống chứ không đợi sau khi Tố Hữu qua đời mới viết. Lối hành xử quân tử đẹp đẽ đó của Hoàng Tiến là một điểm son đáng được bất cứ người cầm bút nào cũng nên noi theo .

12:30:am 15/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [1]

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [1]

Nếu không có những tấm gương can đảm, hy sinh, đất nước Việt Nam không có hy vọng đứng vững mà đã bị ngoại bang và các thế lực đen tối vùi dập, đô hộ. Những tấm gương bất khuất có thể là một lời nói uy dũng, một thái độ uy nghi, hào sảng, một hành vi vô uý không biết sợ.

02:39:pm 14/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chiến tranh Việt Nam nhìn từ hai người lính Nam, Bắc

Chiến tranh Việt Nam nhìn từ hai người lính Nam, Bắc

Và khi bàn cờ chiến tranh đã sắp xếp xong thì người lính miền Bắc Lưu quang Vũ theo lệnh Đảng vào chiến trường miền Nam để bắn giết người lính miền Nam mà chế độ miền Bắc nhục mạ gọi là “lính ngụy”. Và người lính miền Nam Nguyễn bắc Sơn cũng được lệnh ra chiến trường để nả đạn vào người lính miền Bắc bị miền Nam gọi là “quân Cộng sản xâm lăng Bắc việt.”

01:40:am 18/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »