WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Những khớp xương mang thông điệp Nhân cách!

Những khớp xương mang thông điệp Nhân cách!

Nếu tình huống đáng ngẩng đầu hay phải ngẩng đầu mà con người lại phát sinh phản xạ cúi, hoặc tình huống đáng cúi đầu ân hận mà lại nhâng nhâng ngẩng đầu thì đó là hội chứng “nhân cách lộn ngược” vậy.

11:30:am 01/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đọc bài “Gian hùng trị tham nhũng”, thử bàn chút chơi!

Đọc bài “Gian hùng trị tham nhũng”, thử bàn chút chơi!

Trong chính thể này kẻ cầm quyền nào chống tham nhũng là tự sát, chỉ có dân và những người dân chủ mới muốn chống tham nhũng thật mà thôi.

04:45:pm 05/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về “Đề nghị nghiên cứu ‘nhất thể hoá’ chức danh TBT và Chủ tịch nước”.

Về “Đề nghị nghiên cứu ‘nhất thể hoá’ chức danh TBT và Chủ tịch nước”.

Sự nhất thể hóa trong điều kiện bất lợi như thế chỉ chỉ là vì đảng, là tăng quyền lực cho đảng, tức tăng sức kìm hãm tiến bộ xã hội

04:48:am 16/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung

Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung

đối với ĐCS là đối tượng mà Lê Hồng Hà nhận định là không còn chút uy tín gì , chỉ còn mỗi tác dụng là kìm hãm xã hội,

05:13:pm 07/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nếu không là cừu thì phải chọn…

Nếu không là cừu thì phải chọn…

Câu chuyện về sự phát ngôn và ứng xử của nhà Toán học trẻ Ngô Bảo Châu nếu chỉ là chuyện riêng của cá nhân thì cũng là chuyện nhỏ, nhưng đặt vai trò của một Trí thức đã có danh phận trong “Bàn cờ thế sự” như cách nhìn rất đúng của Vũ Đông [...]

06:14:am 28/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cớ gì bây giờ “đồng chí” sợ “đồng chí”?

Cớ gì bây giờ “đồng chí” sợ “đồng chí”?

Quyền lực biến đổi con người, lúc gian khổ họ khiêm nhường, nhân ái. Quyền càng to càng mau tha hóa, trở nên ham muốn vô bờ và mưu mẹo, sẵn sàng phản bội tình “đồng chí”, sẵn sàng cướp công, vu vạ, hãm hại “đồng chí” như chơi.

05:08:am 27/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chưa thấy “sự cần thiết khách quan” ư?

Chưa thấy “sự cần thiết khách quan” ư?

Không chấp nhận đa đảng vì không thấy có sự cần thiết khách quan, đó là “luận cứ” cơ bản, có vẻ tôn trọng khách quan, để Đảng CSVN bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối, rõ ràng không phải của riêng ông Nguyễn Phú Trọng. Ở cương vị phải bảo vệ nguyên vẹn sự lãnh đạo của Đảng thì khó lòng có thể nói khác !

01:17:am 05/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »