“Tác giả”

Tiếng chữ Việt, ngôn ngữ Hán tàu!

Tiếng chữ Việt, ngôn ngữ Hán tàu!

“ … làm văn-hóa mà lầm thì hại muôn đời” 30 tháng tư năm 1975. Đổi đời. Dân tình miền Bắc như thế nào thì tôi không biết, chứ miền Nam thì nước mất nhà tan, gia đình ly-án, “tất cả đã quay về một mối, một môi căm hờn, một mối tang thương” (thơ [...]

04:47:pm 27/05/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »