WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Câu chuyện Xô Viết

Mùa đông năm 1932-33 Ukraine, quốc gia nhỏ bé phía tây nước Nga đã trải qua một nạn đói khủng khiếp khiến cho bẩy triệu người chết thảm, đây là cuộc đại tàn sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại do Staline ra tay trừng trị nước chư hầu này vì đã dám đòi độc lập và chống lại Xô viết. Mặc dù số người thiệt mạng khổng lồ như thế nhưng trang sử ghê tởm nhất của Xô Viết đã không được nhân loại biết tới trong suốt 70 năm. Người ta khen Staline đã khéo giấu kín được tội ác tầy trời này trước mắt cả thế giới, cho tới nay trận đại tàn sát này cũng ít được biết tới, nó còn được gọi là The forgotten Holocaust, có thể người ta tưởng nó chỉ là chuyện nội bộ của Liên bang Xô Viết…

Tội Ác Cộng Sản: The Soviet Story from saigonner on Vimeo.

3 Phản hồi cho “Câu chuyện Xô Viết”

 1. Tran Dang says:

  Hồ Đồ Bọ Trần Dân Tiên là ai?
  Vừa đi đường vừa kể chuyện

 2. Chris says:

  Hình ảnh nầy đựơc CSVN lặp lại ở Tết Mậu Thân ở Huế.

 3. Minh Đức says:

  Các chế độ chủ trương xây dựng một xã hội mới, mẫu người mới thường là các chế độ giết người hàng loạt, với qui mô lớn. Vì muốn xây dựng một xã hội không còn cái xấu của quá khứ nên các chế độ này thấy có một số loại người đó là loại người xấu cần phải tiêu diết và chỉ để lại những người tốt mà thôi. Vì thế một số loại người nào đó vì không giáo dục được để thành người mới phải bị giết đi, trong khi đó giáo dục cho những người còn lai. để thành con người mới. Chẳng phải chỉ có chế độ Pol Pot mới có nạn diệt chủng, giết người hàng loạt mà Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, các nước CS khác, chế độ Đức Quốc Xã, chế độ giáo quyền Iran… đều là các chế độ giết hàng loạt người bị xem là không thích hợp với xã hội mới. Khốn nỗi những kẻ tự cho mình cái quyền tẩy trừ loại người xấu để tạo ra loại người mới lại cũng không phải là người mới mà họ chỉ là con người như từ xưa đến nay với lòng tham lợi, quyền, danh và các nhu cầu của một sinh vật. Vì bản thân họ cũng không thể làm được theo mẩu người mới nên họ phải đóng kịch giả làm mẫu người mới, đồng thời cấm dân chúng phê phán, nhận xét về mình.

Phản hồi