WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Toàn văn bức thư trong đó Lenin gọi trí thức là cứt

Nguyễn Đình Đăng dịch từ nguyên văn tiếng Nga:

В.И. Ленин, А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года

Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 48-49

Lời giới thiệu của người dịch:

Trong cuộc nội chiến Nga sau cách mạng tháng 10, chính quyền bolshevik, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lenin, đã tiến hành cuộc Khủng bố Đỏ (1918 – 1923). Vào mùa thu năm 1919 hàng loạt trí thức tại Petrograd (tên của Saint Petersburg thời đó) đã bị cáo buộc âm mưu phản loạn và đã bị bắt. Nhà văn Maxim Gorki đã viết thư đề nghị Lenin ngừng khủng bố trí thức. Lenin đã viết bức thư trả lời dưới đây, trong đó ông gọi các trí thức thân Hiến Dân là cứt (Xem chú giải [1] về Đảng Hiến Dân).

Vậy những trí thức bị Lenin liệt vào loại “thân Hiến Dân” và bị Lenin gọi là cứt là những ai? Theo nhà văn Alexandr Solzhenitsyn (1918 – 2001) thì đó là 80% giới trí thức Nga. A. Solzhenitsyn từng bị giam 11 năm (1945 – 1956) trong các nhà tù và tại tập trung Xô-Viết. Được trao giải Nobel văn chương năm 1970 nhưng không thể đi nhận, ông nhận giải thưởng này năm 1974 tại Thụy Điển sau khi bị trục xuất khỏi Liên Xô vào năm đó. Ông quay trở lại tổ quốc năm 1994 sau khi Liên Xô sụp đổ.

Trong tác phẩm «Quần đảo GULAG», A. Solzhenitsyn viết: “Thân Hiến Dân có nghĩa là gì? Đó không phải là những người về phe chủ nghĩa quân chủ cũng chẳng phải những người của phe chủ nghĩa xã hội, mà đó là toàn bộ giới khoa học, đại học, văn nghệ sĩ, và tất nhiên là toàn bộ giới kỹ nghệ. Ngoài các nhà văn cực đoan, những nhà thần học và các lý thuyết gia chủ nghĩa xã hội, toàn bộ giới trí thức còn lại, 80% của giới này, là những người thân Hiến Dân,” (Xem A. Solzhennitsyn, Quần đảo GULAG, Tập 1, trang 44, khổ thứ 3, từ dòng thứ 6).

Trong thư, Lenin lấy Korolenko làm mẫu người của trí thức tư sản. Chú giải [4] giải thích Korolenko là ai.

N.Đ.Đ.

————————————————

Lenin

Thư V.I. Lenin gửi A.M. Gorky

15/IX [1]

Alexei Maximưch thân mến,

Tôi đã tiếp Tonkov, và ngay cả trước khi tiếp ông ta và trước khi nhận được thư của Ông chúng tôi trong Trung Ương đã quyết định bổ nhiệm Kamenhev và Bukharin kiểm tra việc bắt các trí thức tư sản loại thân Hiến Dân [2] và để thả những ai có thể thả được. Bởi đối với chúng tôi rõ ràng là đã có những sai lầm trong việc này.

Và cũng rõ ràng rằng, việc bắt đám Hiến Dân (và thân Hiến Dân) là cần thiết và đúng đắn.

Khi tôi đọc quan điểm thẳng thắn của Ông về việc này, tôi đặc biệt nhớ lại câu nói của Ông đã in sâu vào đầu tôi trong những cuộc trò chuyện giữa chúng ta (tại London, ở Capri và sau đó):

“Giới nghệ sĩ chúng tôi là những người vô trách nhiệm.”

Chính thế đấy! Vì chuyện gì mà Ông lại nói những lời lẽ cực kỳ giận dữ như vậy? Vì chuyện vài chục (hoặc ngay cả vài trăm) ông kễnh Hiến Dân và thân Hiến Dân ngồi tù vài ngày để tránh âm mưu kiểu vụ đầu hàng Đồi Đỏ [3], những âm mưu đe dọa cái chết của hàng chục ngàn công nhân và nông dân.

Thật là thảm hoạ, cứ thử nghĩ mà xem! Thật là bất công! Cho bọn trí thức ngồi tù vài ngày hoặc thậm chí cả vài tuần đi nữa để tránh cho hàng chục ngàn công nhân và nông dân bị giết hại!

“Giới nghệ sĩ là những người vô trách nhiệm.”

Trộn lẫn “các lực lượng trí tuệ” của nhân dân với “lực lượng” trí thức tư sản là sai. Tôi lấy Korolenko [4] làm mẫu người của bọn trí thức tư sản: Gần đây tôi có đọc cuốn sách mỏng hắn viết vào tháng 8 năm 1917 nhan đề “Chiến tranh, Tổ quốc và Nhân loại.” Korolenko trên thực tế là một kẻ thân Hiến Dân nhất, gần như là một tên menshevik. Thật là một kiểu chủ chiến đê tiện, xấu xa, kinh tởm, được che đậy bằng những lời lẽ đường mật! Một con buôn bị cầm tù bởi những thành kiến tư sản. Đối với các ông kễnh này thì 10 triệu người bị giết trong cuộc chiến tranh đế quốc là việc đáng ủng hộ (bằng những việc trong các câu chữ đường mật “chống” chiến tranh), còn sự hy sinh của vài trăm ngàn người trong cuộc nội chiến chân chính chống bọn địa chủ và lũ tư bản thì lại gây nên những “ối”, “oái”, những tiếng hổn hển, và những cơn động kinh.

Không. Chẳng có gì là tội lỗi khi cho những “tài năng” như thế ngồi tù vài tuần, nếu đó là việc phải làm để tránh các âm mưu (kiểu vụ Đồi Đỏ) và cái chết của hàng chục ngàn người. Chính chúng tôi đã lật tẩy các âm mưu này của bọn Hiến Dân và thân Hiến Dân. Và chúng tôi biết bọn giáo sư thân Hiến Dân luôn luôn giúp đỡ bọn âm mưu phản loạn. Đó là sự thật.

Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt.

Đối với “các lực lượng trí tuệ” mong muốn đem khoa học cho nhân dân, chứ không phải làm tôi tớ cho tư bản, chúng tôi trả tiền công trên mức trung bình. Đó là sự thật. Chúng tôi giữ gìn họ. Đó là sự thật. Chúng ta có hàng chục ngàn sĩ quan phục vụ Hồng quân và chiến thắng cho dù có hàng trăm tên phản bội. Đó là sự thật.

Còn về tâm trạng của Ông, “hiểu” thì tôi có hiểu (một khi Ông đã bắt đầu nói không biết liệu tôi có hiểu Ông không). Khi ở Capri và sau đó tôi đã nhiều lần nói với Ông: Ông quây quần với các phần tử xấu nhất của giới trí thức tư sản và nghe theo tiếng rên rỉ của chúng.

Ông nghe thấy và nghe theo tiếng kêu la của vài trăm trí thức nhân vụ bắt bớ “khủng khiếp” trong vài tuần lễ, còn tiếng nói của quần chúng, của hàng triệu công nông, đang bị bọn Denikin, Kolchak, Liazonov, Rodzianko, bọn Đồi Đỏ âm mưu phản loạn, (và những tên Dân Hiến khác) đe doạ – tiếng nói đó thì Ông không nghe thấy và không nghe theo. Tôi hiểu lắm chứ, hiểu lắm chứ, rằng có thể sa đà không chỉ tới mức, kiểu như “Hồng quân cũng là kẻ thù của nhân dân chẳng khác gì bọn Bạch Vệ” (các chiến sĩ đấu tranh lật đổ bọn tư bản và địa chủ cũng là kẻ thù của nhân dân chẳng khác gì bọn địa chủ với bọn tư bản), mà còn tới mức tin vào Chúa Trời và bố già Sa Hoàng. Tôi hiểu lắm chứ.

Này, này, Ông sẽ chết đấy *) nếu không tự rứt ra khỏi bọn trí thức tư sản đó. Tôi chân thành mong Ông thoát ra mau mau.

Gửi Ông những lời chào tốt đẹp nhất!

Lenin của Ông

 

*) Bởi vì đúng là Ông không viết gì! Đối với một nghệ sĩ, phung phí bản thân mình cho tiếng rên rỉ của bọn trí thức thối nát và lại không viết thì thật chẳng phải là cái chết, là một sự nhục nhã hay sao?

Viết ngày 15/9/1919

Gửi đi Petrograd Công bố lần đầu tiên, theo bản thảo

————————————————-

Chú giải của người dịch:

[1] Vào năm 1919, Lenin 49 tuổi, Gorky 51 tuổi.

[2] Hiến Dân: кадет (đọc là “ka-điet”), tên viết tắt của Đảng Hiến pháp Dân chủ (Конституционно-демократическая партия), còn được gọi là Đảng Tự Do Nhân Dân (Партия Народной Свободы), thành lập năm 1905, chủ trương cải cách triệt để Nhà nước Nga thành nhà nước quân chủ lập hiến. Vào năm 1906, lúc đầu Đảng Hiến Dân chiếm đa số ghế trong Nghị viện Nga (Дума). Sau khi Sa Hoàng thoái vị sau cách mạng tháng 2/1917, Nghị viện Nga và Xô-Viết Petrograd (do Đảng Bolshevik – tức đảng cộng sản do Lenin đứng đầu – lãnh đạo) tranh giành quyền lực. Sau cách mạng tháng 10 Nga, những người bolshevik tuyên bố Đảng Hiến Pháp Dân chủ là “kẻ thù của nhân dân”, Lenin đã ra lệnh bắt và thủ tiêu các lãnh tụ Đảng Hiến Dân.

[3] Ngày 13/6/1919, khi cánh quân Bạch Vệ phía bắc của tướng A.P. Rodzyanko tấn công Petrograd, đội quân bảo vệ pháo đài Đồi Đỏ (Красная Горка) đã nổi dậy chống lại những người bolshevik. Nhưng 3 ngày sau cuộc nổi dậy đã bị những người bolshevik dập tắt. Quân Bạch Vệ không kịp ứng cứu vì khi được tin về cuộc nổi dậy thì đã quá muộn.

[4] Vladimir Galaktionovich Korolenko (Влaдимир Галактионович Короленко) (1853-1921) – nhà văn, nhà báo, nhà tranh đấu cho nhân quyền, người theo chủ nghĩa nhân đạo. Ông là người phê phán mạnh mẽ chế độ Sa Hoàng và chế độ bolshevik (cộng sản). Ông sinh tại Zhitomir, Ukraina, là con của một quan tòa địa phương. Do tham gia phong trào Dân Tuý, ông bị đuổi học khỏi cả hai trường đại học công nghệ Saint Petersburg (1871) và viện nông lâm Petrov tại Moscow (1874). Năm 1876 ông bị bắt đi đày tại Kronstadt. Ông còn bị chế độ Sa Hoàng đày ải thêm 2 lần nữa (1879, 1881 – 1884). Ông nổi tiếng về các truyện ngắn viết trong những năm 1879, 1885, 1892 – 1900. Từng là viện sĩ viện Hàn Lâm Văn học Nga, nhưng ông đã ly khai năm 1902 sau khi Maxim Gorky bị khai trừ khỏi viện Hàn Lâm vì tham gia cách mạng. Nhà văn Anton Chekhov cũng ly khai vì lý do này. Korolenko lúc đầu hoan nghênh cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, nhưng chẳng bao lâu sau khi những người bolshevik lộ rõ bản chất chuyên quyền bạo ngược, Korolenko đã lên tiếng chống lại họ. Trong cuộc nội chiến ông đã phê phán cả Khủng bố Đỏ (do chính quyền bolshevik tiến hành) và Khủng bố Trắng (của phe Bạch Vệ). Ông cổ vũ cho nhân quyền và chống lại những bất công và khủng bố của đấu tranh giai cấp. Ông mất tại Ukraina ngày 25/12/1921.

(01/02/2012)

Nguồn tiếng Việt của bản dịch: http://nguyendinhdang.wordpress.com/

 

8 Phản hồi cho “Toàn văn bức thư trong đó Lenin gọi trí thức là cứt”

 1. ĐẠI NGÀN says:

  CỨT VÀ KHÔNG CỨT

  Khi Lênin gửi bức thư này cho Gorki, Lênin mới 49 tuổi, và Gorki đã 51 tuổi. Gorki khi ấy đã là nhà văn nổi tiếng trong toàn cõi nước Nga, nên Lênin chủ tịch nước Liên xô, mới buộc phải gửi lá thư kia đến Gorki. Nhưng nếu Gork chỉ là anh nông dân hay công nhân nào đó, thì còn lâu. Trong thư, Lênin căm tức gọi những trí thức không về phe với ông ta hay chống báng ông ta là cứt, hay phân gì đó, cũng là lẽ tự nhiên. Đây cũng chính là quan điểm của Mao Trạch Đông sau này. Có nghĩa, trí thức nào mà đỏ, thì mới được gọi là trí thức, tức trí thức HXCN, còn trí thức nào không đỏ, tức có màu sắc khác màu đỏ, đều chỉ được xem như là cứt, bởi vì không thể “ăn được”, hay không thể “ngửi” được. Quan điểm của Lênin hay của Mao Trạch Đông, hoặc nói chung của mọi con người lãnh đạo CS, đều chỉ là như thế cả. Đó đã trở thành một nguyên tắc, nguyên lý ngầm ẩn, mà chỉ những người nào lớ ngớ mới không hiểu được điều đó. Bởi vì sao, Vì Các Mác ông thủy tổ, đã phát biểu rằng chỉ có lý thuyết của mình mới là chân lý duy nhất đúng, là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là quy luật khách quan của lịch sử, vậy thì ai không tin vào điều đó, còn nghi ngờ hay suy nghĩ về điều đó, cho dầu là trí thức đi nữa, thì trí thức đó là cứt, là cục phân, quá đúng rồi còn gì để nói nữa. Và khi phát biểu như vậy, chẳng qua chỉ vì Mác mù quáng tin vào học thuyết biện chứng của Hegel, còn Lênin mù quáng tin vào Mác, và những người khác thì mù quáng tin vào Lênin, nên họ đều không phải những cục phân là vì thế. Còn những trí thức, hay những người khác, vì không tin như thế, nên bị cho là cục phân thì liệu có gì để oan ức hay sao chứ. Đấy, cái chân lý sự đời xưa nay nó vẫn cứ là như vậy. Ai không theo mình thì tức tối, rủa xả là cục phân, đó chính là loại trí thức đỏ, hay trí thức XHCN quả là có khác. Trong khi đó, những trí thức trắng hay xanh hay vàng … ở những nước khác, mọi phát triển khoa học kỹ thuật, văn minh, văn hóa hay văn học nghệ thuật mọi loại đều phát triển đi lên trên toàn thế giới đều quả nhiên chỉ nhờ có họ.

  NGÀN KHƠI
  (14/02/12)

 2. Lee TK-Cali says:

  Ơ nhỉ . Sao mấy kẻ kia , cứ xúm lại để bươi quanh bản dịch toàn Cứ. ..của thằng chả chiêu hồi này ?hấp dẫn vậy ư?

 3. Dân Chửi says:

  Nếu thế thì những kẻ tự xưng mình là “trí thức XHCN” tức là “cứt XHCN” vậy!!! Do đó, những gì họ nói ra, sáng tác ra, đều có mùi khó ngửi!!! Trong đám “cứt XHCN” đó, Tố Hữu xếp hàng số 1 La Mã!!!! Không ai phản đối chứ????

 4. XHinh - USA says:

  Người dịch “Toàn văn bức thư …là C… “này , được sinh ra và lớn lên từ miền Bắc XHCN – cái nôi của CSVN Gã lại được ưu ái đào tạo thành tiến sĩ tại Liên Xô Cộng Sản – một đất nước được phát triển nhờ Lênin – Tác giả bức thư trên .
  Không biết đúng sai thế nào ? Nhưng người dịch là Kẻ Chiêu Hồi được trưởng thành bài bản trong một môi trường như thế , bỗng nhiên gửi ” Toàn văn bức thư …là C…” đến diễn đàn ĐCV ở hải ngoại này , phải chăng đã gây mùi xú uế để chơi xỏ các học giả nơi đây ?

 5. Phương says:

  Sau 1975 giáo viên bị bắt đi học chính trị vào mỗi dịp hè, ở huyện VC cán bộ xã lên dạy chính trị đã nói ” Cục cức còn có thể làm cho cây cải xanh tốt chứ giáo viên miền Nam này không làm được cái gì.” Ít lâu sau do trung ương yêu cầu phải nâng cao trình độ đối với cán độ địa phương, cán bộ huyện đó phải thỉnh mấy cục cức đó lên dạy bổ túc văn hóa cho mình.

 6. nguyenha says:

  Nhìn cái “bản mặt”Lenin mà thấy “tởm”.Tên dao-phủ” bẩn thỉu” nhất của Thời Cận-Dại.Vì sao vậy?? Cách
  mạng Nga ,nổ ra vào tháng 3/1917( hoặc 2/1917 theo Lịch cổ của NGa),do thành phần Tư-sản lãnh dạo.
  Nga Hòang từ ngôi vào thời diểm nầy,có nghĩa cuộc CM nhằm mục dích phế bỏ chế-dộ quân-chủ xem như hòan tất. Sau dó Lenin lưu vong trở về,chơi trò “ma-giáo’kết hợp thành phần bất-mản,du thử,du thực (vagabond)của xã-hội,tạo thành phe Da-Số (bolchevik) dể thắng phiếu phe thiểu-số (menchevik),tòan là
  thành phần trí-thức tư-sản, qua kỳ bầu cử Nghị-hôi,thiết lập chế-dộ Vô-sản(cũng thường gọi chế-dộ Bolchevik)!!Biến cuộc CM từ tháng 3 trở thành tháng 10.Công lao lật dổ Chế-dộ Quân-chủ là trí-tuệ và
  Công sức của những người trí thức yêu nước Nga dã hòan tất trước dó.Nhưng công lao dó dã bị Lenin
  “tráo bài”!! Vì thế cái gọi là CM tháng 10 Nga chẳng qua là cuộc “cướp-chính-quyền’.Diều dáng nói ở dây,mặc dù Nga hòang Nicholas dã từ chức 7 tháng trước dó,thế nhưng Lenin vẩn giết tòan bộ gia
  dình, từ người giúp việc cho dến công chúa tuổi còn măng-sửa!! Dân-tộc Nga,khi CS Liên-xô sụp dổ,dã
  “phỉ nhổ vào mặt” Lenin, qua buổi lễ Quốc táng rước Linh-cửa Hoàng-gia trở về Cố dô Petersburg.!
  Thưa bà con Lenin là vậy dó!! Vậy mà HCM tự nhận mình là người học trò và tôn Lenin là “người thầy kính mến”.Cứ mổi lần Tháng 2,kỷ niệm Dảng “chó dẻ”,bóng ác-quỷ Lenin lại hiện về trên quê-hương chúng ta,thế thì làm sao khá nổi:quỷ ám!!

 7. xoathantuong says:

  Cũng may Bác Hồ ta không phải là dân trí thức nên mới vào đảng CS được. Trí thức là cứt, đảng viên đảng CS không là cứt nhưng thơm hớt cứt.

 8. Nguyen says:

  Theo Lenin, Mao Trạch Đông…trí thức là cứt.Trong quá trình lãnh đạo đất nước, cả Lenin,Stalin, Mao Trạh Dông và một số người nữa đã ra sức “ăn thịt” trí thức.
  Như vậy rõ ràng là họ đã ăn cứt. Có đúng vậy không, các bạn?

Phản hồi