|

ap_inaugural_joe_biden_jt_130120_wblog

Joseph Biden tuyên thệ nhậm chức phó Tổng thống  lần 2. Ảnh AP

Phản hồi